Nie znaleziono żadnych wyników...

Szablony automatyzacji

Zaawansowany workflow powitalnych wiadomości e-mail

Plan Advanced

Ten zaawansowany szablon umożliwia korzystanie z wielu kanałów, takich jak formularz zapisu lub landing page, w celu uruchomienia tego samego workflow. Wszyscy nowi odbiorcy otrzymają tę samą kampanię powitalną. Następnie możesz automatycznie aktualizować niestandardowe pola w oparciu o zaangażowanie i przenosić mniej zaangażowanych do określonej grupy w celu zwiększania ich aktywności.

Przejrzyj resztę naszej galerii szablonów, aby uzyskać więcej gotowych procesów workflow, newsletterów i landing page'y, lub zarejestruj się w MailerLite i wypróbuj je wszystkie już dziś!
Zaawansowany workflow powitalnych wiadomości e-mail

Konfiguracja

Ten workflow wykorzystuje wiele wyzwalaczy, funkcję dostępną w każdym planie Advanced. Wielokrotne wyzwalacze umożliwiają utworzenie do 3 sposobów rozpoczęcia workflow przez odbiorców.

Jak korzystać z tego szablonu?

 1. Przejdź do strony Automatyzacja i kliknij przycisk Nowa automatyzacja.

 2. Wybierz szablon kursu online.

 3. Wybierz grupę dla wyzwalacza Gdy odbiorca dołączy do grupy i wybierz 2 formularze dla obu wyzwalaczy Gdy odbiorca wypełni formularz.

 4. Kliknij pierwszy krok Email i zaprojektuj powitalną wiadomość e-mail dla nowych odbiorców. Nadaj jej temat i kliknij przycisk Zaprojektuj wiadomość e-mail. Po zakończeniu tworzenia wiadomości kliknij przycisk Gotowa edycja.

 5. Skorzystaj z drugiego kroku Email, aby wysłać wiadomość, w której odbiorcy mogą wybrać swoje preferencje.

 6. Poniżej zobaczysz krok Warunek ustawiony na aktywność workflow, wiadomość e-mail nr 2, Gdyby kliknięto dowolny link*.

 7. Na ścieżce Tak dodaj krok Akcja i zaktualizuj pole niestandardowe (np. aktywny odbiorca) wartością Tak.

 8. Następnie kliknij następujący krok Email, nadaj mu nazwę i temat, a następnie kliknij Zaprojektuj wiadomość e-mail. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail kliknij przycisk Gotowa edycja.

 9. Na ścieżce Nie kliknij krok E-mail, dodaj temat i kliknij opcję Zaprojektuj wiadomość e-mail. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail kliknij przycisk Gotowa edycja.

 10. Na ścieżce Tak tego drugiego warunku kliknij krok Akcja i ustaw go tak, aby aktualizował pole niestandardowe (np. aktywny odbiorca) wartością Tak.

 11. Następnie kliknij następujący krok Email i zaprojektuj nową wiadomość e-mail. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail kliknij przycisk Gotowa edycja.

 12. Na ścieżce Nie drugiego warunku kliknij Akcja i wybierz grupę (np. nieaktywnych odbiorców) dla akcji Przenieś do grupy.

 13. Zapisz krok i włącz workflow.

Uwaga: Możesz także użyć innego zestawu wyzwalaczy.

*Można również edytować krok Warunek i zamiast tego użyć opcji Jeśli kliknięto dowolny link.


To tylko jeden świetny przykład wykorzystania tego szablonu. Możesz edytować ten szablon w takim stopniu, jak chcesz, aby działał w odpowiedni dla Ciebie sposób. Możliwości są nieograniczone!

Uwaga: Możesz użyć tego szablonu tylko wtedy, gdy korzystasz na Twoim koncie z planu Advanced.