Nie znaleziono żadnych wyników...

Polityka Prywatności

W MailerLite dbamy o ochronę Twojej prywatności i prywatności każdego, kto otrzymuje od Ciebie wiadomości e-mail. Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności chcemy sprawić, aby Usługi MailerLite były bezpieczne i odpowiednie dla każdego użytkownika. Nasza Polityka Prywatności dotyczy korzystania przez Ciebie z Usług MailerLite i opisuje rodzaj przetwarzanych przez nas informacji, sposób ich przetwarzania i powody.

W rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności „MailerLite” oznacza:

(a) MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia, jeżeli adres rozliczeniowy Klienta wpisany w odpowiednim Formularzu Zamówienia znajduje się na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii; lub

Jako MailerLite dostarczamy oprogramowanie do e-mail marketingu i automatyzacji w formie Usługi. Przetwarzamy Dane Osobowe jako Podmiot Przetwarzający Dane w imieniu Klienta.

1. Definicje

1.1. „Administrator” to podmiot, który określa cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych.

1.2. „Klient” to osoba lub podmiot, którzy są zarejestrowani w MailerLite w celu korzystania z Usług.

1.3. „Przepisy dotyczące ochrony danych” oznaczają wszystkie przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące w UE, EOG i ich państwach członkowskich, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, mające zastosowanie do Przetwarzania Danych Osobowych.

1.4. „RODO” oznacza (a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz (b) brytyjską Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

1.5. „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, innymi słowy to te dane osobowe, które wprowadzasz do aplikacji.

1.6. „Przetwarzanie” oznacza jakąkolwiek operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na Danych Osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie. „Przetwarzać”, „Przetwarza” i „Przetwarzane” należy interpretować odpowiednio.

1.7. „Podmiot Przetwarzający Dane” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.

1.8. „Usługi” oznaczają każdy dostarczany produkt lub usługę świadczoną przez MailerLite zgodnie z Regulaminem („Regulamin”) MailerLite, czyli naszą aplikację i dostępne w niej funkcje.

1.9. „Odbiorca” oznacza osobę, z którą kontaktujesz się za pośrednictwem naszych Usług.

1.10. „My", „nas" i „nasz" odnoszą się do MailerLite.

1.11. „Ty", „Ciebie" i „Twój" odnoszą się do Użytkownika.

2. Przetwarzanie danych

2.1. Zgoda: Uzyskując dostęp do naszych Usług akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Regulamin oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich Danych Osobowych zgodnie z przepisami niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto, korzystając z naszych Usług akceptujesz zasady i praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z aplikacji lub Usługi, a także za każdym razem, gdy dobrowolnie przekazujesz nam informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas informacji, które podajesz, a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub kontaktowanie się z Tobą w inny sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Niezależnie od tego, czy rejestrujesz się czy otwierasz u nas konto, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej, aplikacji i Usług.

2.2. Wykonanie umowy: korzystając z naszych Usług lub uzyskując dostęp do naszej platformy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych w zgodzie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych opiera się na podstawie prawnej wykonania umowy, którą zawarłeś z MailerLite. MailerLite gromadzi i przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu świadczenia wymaganych Usług, wypełniania zobowiązań umownych i zapewnienia sprawnego funkcjonowania platformy. W szczególności obejmuje to zapewnienie użytkownikom dostępu do strony internetowej, aplikacji i Usług.

3. Przetwarzane przez nas informacje

MailerLite gromadzi zarówno „Dane Osobowe”, jak i „Dane Nieosobowe”, które przetwarza przez czas trwania Usług w sposób opisany w Regulaminie:

3.1. Dane Osobowe:

 • Informacje o Klientach, czyli o Tobie: dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwa użytkownika); dane rozliczeniowe (adres rozliczeniowy, informacje o płatnościach); informacje o organizacji (nazwa, adres, lokalizacja geograficzna, obszar odpowiedzialności, numer identyfikacyjny VAT), adresy IP, aktywność przeglądania stron internetowych, logi serwera internetowego.

 • Informacje o Odbiorcach, czyli subskrybentach importowanych do aplikacji: adres e-mail i wszelkie inne dodatkowe informacje, które Klient przekazuje MailerLite.

3.1.1. W każdej chwili możesz zalogować się do systemu, aby zmienić te informacje lub je całkowicie usunąć. Możesz zrezygnować z podawania Danych Osobowych do celów korzystania z Usług, jednak niektóre Dane Osobowe, o których podanie prosimy, na przykład adres e-mail, są obowiązkowe do celów korzystania z danej Usługi. Nie podanie wymaganych danych może spowodować brak dostępu do określonych Usług.

3.1.2. Należy pamiętać, że MailerLite nie przetwarza ani nie przechowuje informacji o kartach kredytowych. Po dokonaniu płatności za plan w MailerLite Classic informacje o karcie kredytowej są przekazywane do jednego z zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności: Braintree (politykę prywatności Braintree można znaleźć tutaj) lub PayPal (politykę prywatności PayPal można znaleźć tutaj). W przypadku korzystania z planu w New MailerLite informacje o karcie kredytowej są przekazywane do Stripe (politykę prywatności Stripe można znaleźć tutaj).

3.1.3. Jeśli będąc użytkownikiem Shopify, zainstalujesz aplikację MailerLite Shopify poprzez sklep Shopify App Store, to Shopify wystawi Ci rachunek za nasze Usługi. Więcej informacji na temat Danych Osobowych gromadzonych przez Shopify można znaleźć w Polityce Prywatności Shopify tutaj.

3.1.4. Pamiętaj, że do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i live chat MailerLite wykorzystuje zewnętrzne platformy obsługi klienta. Kiedy komunikacja odbywa się poprzez nasz formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail, informacje o Tobie są przekazywane do firmy HelpScout. Kiedy komunikacja odbywa się za pośrednictwem usługi live chat, informacje o Tobie są przekazywane do firmy Intercom. Jeśli będziesz komunikować się z nami korzystając z New MailerLite, informacje o Tobie zostaną przekazane do firmy HelpScout niezależnie od wybranej metody komunikacji. Politykę Prywatności firmy HelpScout można znaleźć tutaj , a firmy Intercom tutaj.

3.1.5. MailerLite wykorzystuje technologię GPT OpenAI do zapewnienia takich funkcji jak asystent pisania AI oraz generator tematów AI. Korzystając z tych funkcji, wyrażasz zgodę na to, aby Twoje dane wejściowe, które mogą zawierać dane osobowe, były przesyłane do interfejsu API OpenAI w celu przetwarzania zgodnie z Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką korzystania z danych API firmy OpenAI. MailerLite nie ponosi odpowiedzialności za sposoby przetwarzania danych lub zasady postępowania z danymi, z których korzysta OpenAI, także w ramach jakichkolwiek usług świadczonych dla OpenAI przez strony trzecie.

3.2. Dane Nieosobowe:

 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu: lokalizacja, typ urządzenia, model, numer, rodzaj przeglądarki lub systemu operacyjnego, godzina i data dostępu, rozdzielczość ekranu, wtyczki, dodatki i wersja Usług, z których korzystasz, oraz inne informacje, które nie pozwalają na Twoją identyfikację.

 • Informacje wynikające z korzystania przez Ciebie z Usług oraz informacje pochodzące z innych źródeł: możemy otrzymywać informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z Usług, lub inne rodzaje plików związanych z Twoim kontem i możemy łączyć je z innymi informacjami, które gromadzimy na Twój temat. Ponadto, możemy uzyskać informacje o Tobie lub Twoich Odbiorcach ze źródeł zewnętrznych, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych, zewnętrzni dostawcy danych oraz nasi wspólni partnerzy marketingowi. Informacje te mogą obejmować: czas, datę, używaną przeglądarkę, informacje demograficzne, informacje o urządzeniu (takie jak typ urządzenia, model, numer, rodzaj przeglądarki lub systemu operacyjnego), lokalizację oraz dane dotyczące zachowań w sieci (takie jak informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryn mediów społecznościowych, informacje o przeglądaniu stron oraz wyniki wyszukiwania i łącza), działania podjęte przez użytkownika, anonimowe dane dotyczące użytkowania, witryny odsyłające/końcowe i adresy URL, preferencje przesłane przez użytk

4. Cele przetwarzania danych

4.1. MailerLite wykorzystuje zebrane informacje do zapewniania Usług oraz ich jakości, dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Usług, promowania i analizowania Usług, zapewnienia obsługi klienta i wysyłania informacji o Usługach, ochrony praw i bezpieczeństwa Klientów, Odbiorców, osób trzecich i własnego, aby wysyłać spersonalizowane treści informacyjne lub promocyjne i dostarczać sugestie zgodnie z preferencjami marketingowymi, aby zapewniać przestrzeganie przepisów Regulaminu i spełniać wymagania prawne, aby weryfikować tożsamość i dostarczone informacje, zarządzać płatnościami, aby zrozumieć dane demograficzne, zainteresowania i potrzeby Klientów oraz inne trendy wśród użytkowników, a także dla innych celów biznesowych.

4.2. Możemy łączyć Dane Osobowe z innymi przetwarzanymi przez nas informacjami w celu dostosowania zawartości informacyjnej i ulepszenia naszej Usługi zgodnie z preferencjami marketingowymi, ograniczeniami lub w celach reklamowych, targetowania oraz personalizacji reklam lub w celach opracowania i dostarczania użytkownikom bardziej odpowiednich produktów i funkcji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

5. Jak zbieramy informacje

5.1. Dane dostarczone przez naszych Klientów: Klienci mogą importować do Usług Dane Osobowe, które zebrali od swoich Odbiorców lub innych osób. Nie posiadamy bezpośrednich relacji z Twoimi Odbiorcami ani z żadnymi innymi osobami niż nasi Klienci. Przetwarzanie przez nas Danych Osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, a Ty jesteś odpowiedzialniy za posiadanie niezbędnej zgody na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych Odbiorców lub innych osób.

5.2. Technologie śledzenia: podczas świadczenia Ci naszych Usług, wykorzystujemy:

 • Pliki cookie: są to niewielkie pliki danych, które strona internetowa zapisuje na dysku twardym Twojego komputera w celach ewidencyjnych. Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na akceptowanie plików cookie, ale można to zmienić w ustawieniach przeglądarki. Jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, nie wszystkie funkcje MailerLite mogą być dla Ciebie dostępne. Pliki cookie mają za zadanie poprawić jakość korzystania z MailerLite, a zapisane dane oznaczają brak konieczności wpisywania informacji od nowa przy każdych odwiedzinach w MailerLite. Pliki cookie służą też do monitorowania wskaźników korzystania z MailerLite, takich jak odsłony strony, czas na stronie, liczba odwiedzających itp.

 • Sygnały nawigacyjne (web beacons): w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail umieszczamy jednopikselowe pliki gif (pixel śledzący), które umożliwiają nam gromadzenie informacji o tym, kiedy użytkownik otwiera wiadomość e-mail oraz o jego adresie IP, typie przeglądarki lub poczty elektronicznej oraz innych podobnych danych. Wykorzystujemy dane pobrane przez te sygnały nawigacyjne do tworzenia raportów na temat skuteczności kampanii mailowych i działań podjętych przez Odbiorców, do rejestrowania czasu spędzonego na korzystaniu z Usług, typu odwiedzanych stron oraz wydajności kampanii mailowych.

 • Unikalne identyfikatory i podobne technologie śledzenia: możemy także korzystać z innych technologii śledzenia w celu: administrowania Usługami, śledzenia ruchów użytkownika w Usługach, analizowania trendów, śledzenia zachowań, dostarczania ukierunkowanych reklam, zbierania informacji demograficznych, mierzenia wydajności naszych kampanii mailowych i ulepszania funkcjonalności dla określonych segmentów Klientów.

5.3. Monitorowanie danych rejestru (log data): możemy gromadzić dane rejestru przy każdym dostępie do naszego narzędzia. Dane te mogą obejmować: adres IP, typ i wersja przeglądarki, strony odwiedzane w MailerLite oraz inne statystyki użytkowania strony. Po uzyskaniu dostępu do MailerLite za pomocą urządzenia mobilnego, dane rejestru mogą zawierać typ urządzenia, Twój unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia, Twój mobilny system operacyjny i inne statystyki mobilne.

5.4. Usługi świadczone przez strony trzecie: możemy korzystać z usług świadczonych przez strony trzecie, np. Google Analytics i Facebook, które zbierają i analizują dane rejestru, w celu ulepszenia funkcjonalności MailerLite, a od czasu do czasu do celów reklamy ukierunkowanej online. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą korzystać z plików cookie lub innych technologii śledzenia, aby zapewnić reklamy na innych stronach w oparciu o Twoje zwyczaje korzystania z sieci i Twoje zainteresowania. Więcej informacji o tych czynnościach, w tym o tym, jak zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, można znaleźć tutaj: http://www.aboutads.info/choices/.

6. Przekazywanie Danych Osobowych firmom zewnętrznym

6.1. MailerLite nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi Danych Osobowych osobom trzecim, ale może udostępniać zebrane informacje w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności osobom trzecim, w tym spółkom należącym do grupy, które pomagają MailerLite w świadczeniu, ulepszaniu, promowaniu lub wspieraniu Usług, a także, które pomagają nam w prowadzeniu działalności i w dostarczaniu naszych Usług, lub które wykonują dla nas usługi związane z bezpieczeństwem (w tym naszego mienia), na przykład podmiotom obsługującym płatności, usługom hostingowym, analitycznym, usługom dostarczania treści, partnerom reklamowym itp. w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Możemy również udostępniać informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli zostaną naruszone przepisy naszego Regulaminu.

6.2. Możemy ujawnić Dane Nieosobowe w dowolnym celu, ponieważ informacje te nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika lub innej osoby.

7. Komunikacja mailowa i rezygnacja z niej

7.1. Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail związane z korzystaniem z Usług. W oparciu o Dane Osobowe, które zostały nam przekazane, możemy komunikować się z Tobą w odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące świadczenia Usług i sposobów zarządzania Twoim kontem. Jeśli wyrazisz na to zgodę, MailerLite może również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do przesyłania aktualizacji i innych informacji promocyjnych. Każda wiadomość e-mail będzie zawierała link umożliwiający rezygnację z otrzymywania wiadomości. Rezygnacja z komunikacji nie obejmuje ważnych wiadomości dotyczących spraw administracyjnych, aktualizacji, sporów i kwestii związanych z obsługą klienta, które są niezbędne do świadczenia Usług.

7.2. Jeżeli Odbiorca wyraża chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości od jednego z naszych Klientów, może on wypisać się bezpośrednio z newslettera tego Klienta lub skontaktować się bezpośrednio z Klientem w celu aktualizacji lub usunięcia danych. Jeśli skontaktuje się z nami Odbiorca, zostanie on poproszony o kontakt z odpowiednim Klientem. Dane Osobowe przetwarzane w imieniu naszych Klientów są przechowywane wyłącznie przez okres czasu wymagany do świadczenia naszych Usług lub do wypełnienia naszych zobowiązań.

8. Bezpieczeństwo Twoich informacji

8.1. W MailerLite podejmujemy uzasadnione środki ostrożności, a także techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym lub bezprawnym naruszeniem bezpieczeństwa, które może prowadzić do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych oraz w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności tych danych. Środki te nie gwarantują jednak, że Twoje informacje nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia tych środków ostrożności. Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że rozumiesz to ryzyko i zgadzasz się na nie.

8.2. Do Ciebie należy odpowiedzialność zapoznania się z informacjami udostępnianymi przez MailerLite dotyczącymi bezpieczeństwa danych.  Zobowiązujesz się do przeprowadzenia niezależnej oceny mającej na celu sprawdzenie, czy Usługi spełniają Twoje wymagania i zobowiązania prawne wynikające z przepisów o ochronie danych. Masz również odpowiedzialność za bezpieczne korzystanie z Usług, w tym zabezpieczenie danych uwierzytelniających konta, ochronę bezpieczeństwa Danych Osobowych podczas ich przesyłania do i z MailerLite oraz podjęcie wszelkich odpowiednich kroków w celu bezpiecznego szyfrowania lub wykonania kopii zapasowej Danych Osobowych przesyłanych do MailerLite.

9. Bezpieczeństwo list z danymi Odbiorców

9.1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego monitorowania Twoich list, treści i odpowiedzi, aby sprawdzić ich zgodność z naszym Regulaminem. Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy, ani nie dzierżawimy Twoich Danych Osobowych z jakiegokolwiek powodu.

9.2. Nasze centrum przechowywania danych znajduje się w Unii Europejskiej i posiada certyfikat bezpieczeństwa przechowywania informacji (ISO 27001), co gwarantuje bezpieczeństwo danych Twoich Odbiorców.

10. Prawa klientów

10.1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego Danych osobowych:

 • Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo zażądać ujawnienia określonych części swoich Danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat, w przenośnym i, o ile jest to wykonalne, łatwym do użycia formacie.

 • Prawo do informacji. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia, czy zgromadziliśmy jego Dane osobowe i do poznania szczegółów na ich temat.

 • Prawo do usunięcia. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych zgodnie z klauzulą 11 niniejszej Polityki prywatności.

 • Prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować z udostępniania swoich Danych osobowych stronom trzecim na potrzeby reklam behawioralnych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, odwiedzając nasze Ustawienia plików cookie i wyłączając funkcjonalne, wydajnościowe i targetujące pliki cookie.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu.

 • Prawo do poprawiania danych osobowych. Masz prawo do aktualizacji niedokładnych informacji, które przetwarzamy na Twój temat, zmieniając je na swoim koncie MailerLite.

 • Prawo do korzystania z praw bez dyskryminacji. Masz prawo do tego, aby nie być traktowanym w sposób dyskryminujący, jeśli korzystasz z praw przyznanych przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności.

10.2. Należy pamiętać, że prawa te mogą być ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa i mogą zależeć od możliwości technicznych.

10.3. Jeśli nie jesteś w stanie skorzystać z tych praw za pośrednictwem konta MailerLite, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Możemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji lub dokumentów identyfikacyjnych w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i przetworzenia Twojej prośby. 

10.4. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów, zapoznaj się z punktem 15 niniejszej Polityki Prywatności.

11. Przechowywanie danych

11.1. Dopóki nie zażądasz usunięcia Twoich Danych Osobowych, będziemy je przechowywać tak długo, jak jest to konieczne w celu spełnienia Warunków, świadczenia Usług oraz utrzymania efektywnego funkcjonowania naszej firmy.

11.2. Jeśli zażądasz usunięcia Twoich Danych Osobowych, nadal możemy być zobligowani do przechowywania ich w następujących celach: (i) w celu przestrzegania prawa lub zasad (takich jak prowadzenie dokumentacji transakcji), (ii) w celu rozwiązywania kwestii prawnych albo obrony przed roszczeniami prawnymi, (iii) w celu ochrony przed oszustwami lub naruszeniami naszych Usług. Oznacza to, że różne rodzaje Danych Osobowych mogą być przechowywane przez różne okresy czasu.

11.3. Może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie od razu usunąć, uczynić anonimowe lub ukryć Twoje Dane Osobowe z powodów technicznych, prawnych lub operacyjnych. W takich sytuacjach podejmiemy uzasadnione środki, aby bezpiecznie odizolować Twoje Dane Osobowe z dalszego ich Przetwarzania dopóki nie będziemy ich mogli usunąć, uczynić anonimowym lub nie będziemy w stanie uniemożliwić ich identyfikację.

11.4. Jeśli Twoje konto jest nieaktywne przez okres 2 lat lub więcej, MailerLite zastrzega sobie prawo do stałego usunięcia Twojego konta wraz ze wszystkimi danymi, wliczając w to listę Twoich subskrybentów i Twoją treść. Jeśli MailerLite postanowi usunąć Twoje konto, poinformujemy Cię o tym drogą mailową. Kiedy tak się stanie, damy Ci 30 dni na to, aby wyeksportować dane bądź reaktywować Twoje konto zanim zostanie ono usunięte na stałe.

12. Linki do innych stron internetowych

W ramach Usługi możemy udostępniać linki do innych stron internetowych lub aplikacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności stosowane na tych stronach ani za informacje lub treści na nich zawarte. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez MailerLite. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do korzystania z zewnętrznych witryn internetowych, do których dostęp uzyskano poprzez wybranie linku za pośrednictwem MailerLite. Zakres, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Usług lub korzysta z nich za pośrednictwem innej strony internetowej lub aplikacji jest objęty polityką prywatności tych innych stron internetowych lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych stron internetowych przed przystąpieniem do korzystania z nich.

13. Załącznik dotyczący przetwarzania danych

Załącznik dotyczący przetwarzania danych opisuje wymagania RODO odnoszące się do e-mail marketingu i jest dostępny tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

14. Fuzja lub przejęcie

W przypadku transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części aktywów firmy, Twoje Dane Osobowe mogą być jednym z przekazywanych aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na takie przeniesienia w ramach niniejszej Polityki Prywatności oraz na to, że każdy nabywca naszych aktywów może kontynuować Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

15. MailerLite jako Administrator

MailerLite działa jako Administrator Danych Osobowych swoich pracowników, kontrahentów, kandydatów, podmiotów stowarzyszonych i innych osób trzecich, które nie są uznawane za Klienta. Tym samym  zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów prawnych przy przetwarzaniu Danych Osobowych jako Administrator i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych wymagany przez RODO i obowiązujące przepisy o ochronie danych.

16. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli postanowimy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, umieścimy te zmiany na tej stronie, aby zawsze było wiadomo jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu, dlatego sugerujemy okresowe czytanie niniejszej Polityki Prywatności, jeśli masz obawy co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

17. Kontakt z MailerLite

Jeśli:

 • chcesz uzyskać dostęp do informacji, które są w naszym posiadaniu, lub poprawić, zmodyfikować, usunąć lub zaktualizować Dane Osobowe, które zostały nam przekazane, lub

 • jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub praktyk stosowanych na tej stronie, chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze gromadzenie danych, chcesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich Danych osobowych lub masz jakiekolwiek dodatkowe pytania:

prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie poprzez formularz na stronie.

Ostatnia aktualizacja w dniu 4 kwietnia 2024 roku.