Nie znaleziono żadnych wyników...

Regulamin

Niniejszy Regulamin MailerLite („Regulamin”) zostaje zawarty pomiędzy firmą MailerLite określonym poniżej („My”) a firmą lub osobą korzystającą z dostępu do jakichkolwiek Usług („Klient” lub „Ty”).

Celem niniejszego Regulaminu jest przedstawienie podstawowych zasad i warunków korzystania z naszych usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji. MailerLite to usługa, która umożliwia klientom gromadzenie adresów e-mail oraz tworzenie, wysyłanie i śledzenie kampanii e-mailowych ("Usługa"), a także innych usług takich jak wysyłanie potwierdzenia zamówienia, dokumentacją lub rejestracją online ("Formularz zamówienia").

W rozumieniu niniejszego Regulaminu „MailerLite” oznacza:

(a) MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia, jeżeli adres rozliczeniowy Klienta wpisany w odpowiednim Formularzu Zamówienia znajduje się na terenie EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii; lub

AKCEPTUJĄC NINIEJSZY REGULAMIN, KORZYSTAJĄC Z DOSTĘPU DO USŁUG MAILERLITE LUB KORZYSTAJĄC Z TYCH USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZASAD I WARUNKÓW ZAWARTYCH LUB PRZYWOŁANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG.

1. Akceptacja Regulaminu

1.1. Aby móc korzystać z naszej Usługi musisz:

1.2. Rejestrując się lub korzystając ze strony oraz aplikacji akceptujesz niniejszy Regulamin, a także oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz wszystkie wymagania wymienione w niniejszym dokumencie, a także zapewniasz, że nie będziesz korzystać z Usługi w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje.

2. Przepisy ogólne

2.1. Wymagane jest przestrzeganie poniższych przepisów:

2.1.1. Nie możesz wysyłać niezamówionych i niechcianych wiadomości e-mail, określanych jako „spam”. Nasza Polityka antyspamowa zawiera więcej informacji na ten temat;

2.1.2. Twoje listy mailowe muszą zawierać wyłącznie adresy e-mail osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od Ciebie;

2.1.3. Z naszej Usługi korzystasz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawa i przepisami;

2.1.4. Nie możesz używać naszych linków do śledzenia/podglądu kampanii podczas wysyłania wiadomości mailowych za pomocą innych usług niż nasze;

2.1.5. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z nich w imieniu swojej firmy, oświadczasz, że posiadasz upoważnienie do zaakceptowania niniejszego Regulaminu w imieniu swojej firmy i potwierdzasz, że wszystkie odniesienia takie jak „Ty” lub „Klient" odnoszą się do Twojej firmy;

2.1.6. Nie możesz używać obraźliwych lub obelżywych form komunikacji;

2.1.7. Zabronione jest podszywanie się pod inną osobę lub podmiot lub fałszywie podawać lub wprowadzać w błąd na temat powiązań ze stroną trzecią lub wprowadzać w błąd inną osobę co do Twojej tożsamości.

2.2. Jeśli naruszysz którykolwiek z powyższych przepisów, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto.

3. Warunki płatności

3.1. Płatność jest wymagana dopiero po rozpoczęciu świadczenia dla Ciebie Usługi przez MailerLite. Okres płatności wynosi jeden miesiąc w przypadku zamówienia planu miesięcznego lub jeden rok w przypadku zamówienia planu rocznego. Metody płatności są następujące:

 • Dla MailerLite Classic (jeśli rejestracja nastąpiła przed kwietniem 2022 roku): plan miesięczny możesz opłacić kartą kredytową, a plan roczny możesz opłacić kartą kredytową lub za pomocą PayPal. Nie akceptujemy kart American Express, gotówki, czeków płatniczych ani żadnych pozostałych metod płatności.

 • Dla nowego MailerLite (jeśli rejestracja nastąpiła od miesiąca kwietnia 2022 roku): plan miesięczny oraz plan roczny możesz opłacić wyłącznie kartą kredytową. Nie przyjmujemy gotówki, czeków płatniczych ani żadnych pozostałych metod płatności.

3.2. Plany roczne i miesięczne MailerLite odnawiają się automatycznie dopóki nie anulujesz swojego planu. Możesz zrezygnować ze swojego planu w dowolnym momencie jego trwania. Dostępne jest to na stronie Plan i Rozliczenia w Ustawieniach Konta. Jeśli przekroczysz limit odbiorców lub miesięczny limit wiadomości e-mail zostaniesz automatycznie obciążony opłatą za przejście na wyższy plan.

3.3. Istnieje możliwość zmiany planu miesięcznego na plan roczny i odwrotnie. Jeśli masz wykupiony plan miesięczny, możesz w każdej chwili przejść na plan roczny. Jeśli chcesz przejść z planu rocznego na plan miesięczny, możesz przejść tylko na plan na tym samym poziomie lub wyższy. Nie możesz zmienić planu na inny, jeśli Twój obecny plan wygasł lub wygasa za mniej niż 2 dni. Nie możesz również zmienić planu, jeśli taka zmiana została już wykonana w ciągu ostatnich 2 dni.

3.4. Płatni klienci mogą zachować obecne ceny na nadchodzący rok, zapisując się na roczny plan. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla płatnych planów MailerLite i nie obejmuje planu darmowego.

3.5. MailerLite zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, aktualizując listę cen na stronie MailerLite pod adresem https://www.mailerlite.com/pl/pricing, co może wiązać się z modyfikacjami opłat subskrypcyjnych we wszystkich dostępnych planach. Należy pamiętać, że zmiany te będą obowiązywać zarówno obecne, jak i przyszłe subskrypcje. O wszelkich zmianach klienci zostaną powiadomieni poprzez e-mail i naszą stronę internetową, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed zmianą cen. Kontynuowanie korzystania z Usług będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanych opłat i cen.

3.6 Wszystkie opłaty subskrypcyjne wyświetlane w cenniku MailerLite pod adresem www.mailerlite.com/pl/pricing nie zawierają podatku VAT i/lub podatku od sprzedaży. Stawki VAT różnią się w zależności od kraju, a obowiązująca stawka VAT zostanie wyświetlona przy zamówieniu oraz na fakturze końcowej na podstawie kraju rozliczeniowego. Użytkownicy mogą zamówić Usługi bez płacenia podatku VAT, gdy

 • użytkownik pochodzi z kraju UE i posiada zarejestrowany numer VAT;

 • użytkownik jest spoza UE, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy osoba prywatna.

W przypadku klientów z krajów, u których podatek VAT nie ma zastosowania, podatek od sprzedaży lub wszelkie inne obowiązujące podatki zostaną dodane do całkowitej ceny zakupu podczas realizacji transakcji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności związanych z podatkami, ostateczna cena zakupu będzie rozstrzygająca.

4. Komunikacja z MailerLite

4.1. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, aby spółka MailerLite wysyłała Ci wiadomości dotyczące Twojego konta lub Usługi drogą mailową.

4.2. Zależy nam, aby komunikacja między MailerLite a Klientem opierała się na wzajemności, była stosowna  i prowadzona z szacunkiem.

4.3. Zapewniamy wsparcie klienta poprzez e-mail i live chat wyłącznie dla Klientów posiadających dostęp do płatnych usług. Wszyscy klienci (płatni i bezpłatni) mogą korzystać z Centrum Samoobsługowego w celu uzyskania wsparcia.

5. Konta, hasła i bezpieczeństwo

5.1. Aby uzyskać dostęp do Usługi, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Po utworzeniu konta wykonaj dwa kroki, aby zweryfikować swoje konto: (i) Uzupełnij swój profil; (ii) Złóż wniosek o zatwierdzenie konta.

5.2. Jeśli działasz zgodnie z naszymi zasadami, zatwierdzimy Twoje konto powiadomimy Cię o tym mailowo. Jeśli coś wygląda podejrzanie otrzymasz wiadomość o braku akceptacji konta.

5.3. Zachowujemy prawo do przeglądu listy odbiorców / kampanii przeprowadzonych w przeszłości w dowolnym momencie przed pełnym zatwierdzeniem konta, aby móc przeanalizować wyniki dostarczalności i upewnić się, że w pełni spełniane są wymagania naszej Polityki antyspamowej.

5.4. Odpowiedzialność za utrzymanie hasła w tajemnicy leży po Twojej stronie. Ponosisz także wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce pod Twoją nazwą użytkownika.

5.5. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia Twojego niezatwierdzonego konta bez potrzeby powiadomienia Cię o tym fakcie.

5.6. Zastrzegamy sobie prawo dostępu do Twojego konta w celu zapewnienia wsparcia, zarządzania ustawieniami lub przetestowania konta w celu zapewnienia funkcjonalności i cech Usług MailerLite.

5.7. Jeśli Twoje konto jest nieaktywne przez 2 lata lub dłużej, mamy prawo do trwałego usunięcia Twojego konta wraz ze wszystkimi danymi, w tym listą odbiorców i treściami. Jeśli zdecydujemy się usunąć Twoje konto, otrzymasz powiadomienie drogą mailową. Zanim Twoje konto zostanie trwale usunięte masz 30 dni na wyeksportowanie danych lub reaktywację konta.

5.8. MailerLite korzysta z usługi Have I Been Pwned, której warunki użytkowania znajdują się tutaj, w celu proaktywnego monitorowania oraz ochrony poczty e-mail i hasła przed potencjalnymi naruszeniami danych. W przypadku wykrycia informacji o Twoim koncie w jakimkolwiek publicznie ujawnionym zbiorze danych, niezwłocznie powiadomimy Cię i zapewnimy możliwe do podjęcia kroki w celu zabezpieczenia konta. Proces ten obejmuje wyłącznie szyfrowane sprawdzanie danych, co oznacza, że żadna strona trzecia nie może zobaczyć ani uzyskać dostępu do Twoich danych, a żadne Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej stronie trzeciej. Akceptując niniejsze warunki, wyrażasz wyraźną zgodę na te środki bezpieczeństwa.

6. Właściwe praktyki dotyczące wiadomości e-mail

6.1. Wszystkie listy mailowe zaimportowane na konto i wysyłane kampanie muszą zawierać wyłącznie adresy e-mail osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od Ciebie. Absolutnie niedopuszczalne jest korzystanie z listy, która została zakupiona, wypożyczona lub w jakikolwiek sposób pozyskana od osoby trzeciej.

6.2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego konta, które narusza Regulamin po otrzymaniu odpowiedniej skargi na nadużycia, bez zwrotu kosztów.

7. Zgoda

7.1. Wiadomości e-mail są wysyłane wyłącznie do odbiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tych wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych); lub zgodnie z art. 7 ust. 2 nr 3 UWG (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – (opt in) – lub pozostają w relacji biznesowej z reklamodawcą i spełnione są warunki zgodnie z art. 13 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej itp.).

7.2. Zgoda na otrzymywanie reklam za pomocą wiadomości e-mail musi zostać wyrażona oddzielnie. Odbiorca musi kliknąć/zaznaczyć pole lub w inny jasny sposób wyrazić zgodę na otrzymywanie reklam za pomocą wiadomości e-mail. Oświadczenie o wyrażeniu zgody nie może być częścią innych oświadczeń (np. akceptacji przepisów Regulaminu).

7.3. Odbiorcy muszą aktywnie wyrazić zgodę poprzez świadome działanie. Korzystanie z zaznaczonych wcześniej pól lub oznaczeń nie jest dozwolone.

7.4. Możliwość wycofania zgody przez odbiorcę w dowolnym momencie musi być jasno i wyraźnie wskazana podczas uzyskiwania zgody. Informacje dotyczące wycofania zgody muszą także zawierać opis metody wycofania zgody oraz dane osoby, która jest za tę czynność odpowiedzialna. Wycofanie zgody nie może być bardziej skomplikowane niż jej uzyskanie. Żądanie wycofania zgody musi zostać zrealizowane najpóźniej po pięciu (5) dniach roboczych.

8. Format wiadomości e-mail

8.1. Podmiot zlecający (czyli partner zamawiający u nadawcy reklamy) musi być wyraźnie rozpoznawalny. Każdy wysłany e-mail powinien zawierać łatwo zauważalną informację „O nas” znajdującą się w tekście lub dostępną poprzez bezpośredni link. Informacja ta powinna być kompletna w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Sekcja „O nas” powinna zawierać następujące informacje:

 • Nazwa i adres nadawcy, a w przypadku podmiotu prawnego – oprócz nazwy i adresu, forma prawna podmiotu, dane pełnomocnika oraz dane Rejestru Handlowego, Rejestru Stowarzyszeń, Rejestru Spółek lub Rejestru Spółdzielni, w którym podmiot jest zarejestrowany, a także odpowiedni numer wpisu.

 • Dane kontaktowe, co najmniej aktualny numer telefonu lub elektroniczny formularz kontaktowy, a także adres e-mail.

 • Jeżeli podmiot posiada numer identyfikacji podatkowej VAT (zgodnie z art. 27a ustawy o podatku od towarów i usług) lub numer identyfikacyjny firmy (zgodnie z art. 139c ordynacji podatkowej), należy podać ten numer. Dalsze obowiązki informacyjne pozostają w mocy w swoim oryginalnym brzmieniu.

 • Każdy newsletter musi zawierać link rezygnacji z subskrypcji z możliwością wycofania zgody na otrzymywanie kolejnych newsletterów. Linki rezygnacji z subskrypcji muszą być zawsze czytelne i widoczne dla wszystkich Twoich odbiorców. Rezygnacja musi być możliwa dla odbiorcy bez konieczności wpisywania danych dostępowych (takich jak login/hasło). Wyjątki są dopuszczalne w pojedynczych przypadkach, ponieważ w administracji oferującego występują szczególne przypadki. Rezygnacje powinny być rozpatrywane niezwłocznie.

 • Ani dane nadawcy, ani komercyjny charakter wiadomości nie mogą być zasłonięte lub ukryte w nagłówku lub w temacie wiadomości e-mail. Ukrywanie lub zatajanie tych danych ma miejsce, gdy nagłówek i temat wiadomości są skomponowane w taki sposób, że odbiorca nie może uzyskać żadnej lub może uzyskać jedynie mylącą informację o rzeczywistej tożsamości nadawcy lub komercyjnym charakterze wiadomości przed jej otwarciem i przeczytaniem.

 • Nadawca ma obowiązek usunąć adres e-mail ze swojej aktywnej listy mailingowej po trzech twardych odbiciach.

 • Klient musi wskazać osobę do kontaktu (imię i nazwisko/numer telefonu/adres e-mail) w sprawach dotyczących reklamacji. Czas reakcji na reklamacje nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze.

 • W przypadku korzystania z adresów e-mail, które nadawca lub jego klienci otrzymali od osób trzecich, nadawca lub jego klient jest zobowiązany do upewnienia się przed podjęciem akcji reklamowej, że wiadomości e-mail otrzymują tylko odbiorcy, którzy wyrazili zgodę zgodnie z tymi kryteriami; a ich zgoda dotyczy nie tylko mailingów wysyłanych przez osobę trzecią, ale także przez samego nadawcę lub klienta nadawcy.

 • Czynność pozyskiwania danych adresowych dla osób trzecich (np. poprzez współfinansowanie) powinna być przejrzysta dla użytkownika. Co więcej, dane adresowe pozyskane w taki sposób powinny być wykorzystywane do mailingu tylko wtedy, gdy: a) firmy, dla których generowane są dane adresowe, zostały nazwane indywidualnie, w sposób przejrzysty i skategoryzowane według branż; b) użytkownicy mieli możliwość łatwego dostępu do listy firm; c) liczba firm lub osób, dla których zebrano dane adresowe, została ograniczona w sposób wykluczający przekazanie danych użytkownika do nieracjonalnie dużego kręgu osób trzecich co pozwala użytkownikowi na łatwe zrozumienie konsekwencji i zakresu udzielonej przez niego zgody, a także na łatwe kontrolowanie legalnego przetwarzania jego danych.

8.2. W celach doprecyzowania należy zaznaczyć, że firmy, dla których generowane są dane adresowe nie mogą przekazywać tych danych adresowych osobom trzecim bez specjalnej zgody użytkownika na takie działanie.

9. Odpowiednia treść

9.1. Dozwolone jest wysyłanie wyłącznie odpowiednich treści, o które proszą odbiorcy i które są zgodne obowiązującymi przepisami prawa. Niedozwolone treści to:

 • pornografia, informacje o usługach towarzyskich;
 • marketing partnerski, piramidy finansowe, marketing wielopoziomowy ;
 • plany szybkiego wzbogacenia się ;
 • pożyczki czy usługi szybkich kredytów ;
 • hazard lub zakłady pieniężne ;
 • materiały o odchudzaniu ;
 • usługi odblokowania telefonów komórkowych, treści IPTV;
 • treści na temat kupowania, sprzedawania lub udostępniania zwolenników lub polubień dla platform mediów społecznościowych;
 • treści na temat sprzedaży lub kupna list mailowych, lub oferowania nielegalnych towarów i usług;
 • falsyfikaty produktów .

9.2. Niedozwolone jest również wysyłanie treści zachęcających do dyskryminacji, mobbingu lub działań mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, np. materiałów antyszczepionkowych. Ponadto nie wolno wysyłać treści wprowadzających w błąd w nawiązaniu do produktów, usług lub innych informacji, np. poprzez ukrywanie lub wykluczanie treści, lub przedstawianie ich w sposób niejasny, niezrozumiały lub dwuznaczny.

9.3. Surowo zabrania się podawania za inną osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiać powiązania ze stroną trzecią poprzez linki w e-mailach, landing page’e lub formularze rejestracji, które zostały stworzone przy wykorzystaniu naszych Usług. Wszelkie naruszenia tego punktu będą prowadzić do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta.

9.4. Możesz wysyłać newslettery za pomocą MailerLite tylko wtedy, gdy ich treści są tworzone przez Ciebie lub masz prawo do ich wykorzystania. Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem lub masz pozwolenie na wykorzystanie wszystkich materiałów, treści, danych i informacji, w tym Twoich danych osobowych i danych osobowych innych osób, które przekazujesz MailerLite w trakcie korzystania z Usługi.

9.5. MailerLite zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia decyzji o tym czy dana treść jest nieodpowiednia i do usunięcia Twojego konta.

10. Kreator stron internetowych

10.1. Dzięki naszym dodatkowym usługom kreatora stron internetowych możesz tworzyć strony internetowe ze swojego konta MailerLite. Korzystając z funkcji kreatora stron internetowych, akceptujesz poniższe warunki. Zapewniasz, że spełniasz wszystkie wymagania wymienione w tej sekcji oraz potwierdzasz, że nie będziesz korzystać z tej usługi w sposób naruszający jakiekolwiek prawa lub regulacje:

 • Ponosisz odpowiedzialność za treści, które publikujesz za pośrednictwem kreatora stron internetowych MailerLite.

 • Niedozwolone strony obejmują: strony dla dorosłych (zawierające nagość w kontekście seksualnym, pornografię lub inne); treści chronione prawem autorskim, do których nie posiadasz praw; treści promujące przemoc lub nawołujące do nienawiści wobec określonych osób lub grup w nawiązaniu do następujących cech: rasa, religia, pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna lub inne; strony mające na celu oszukiwanie użytkowników, aby skłonić ich do podania nazwy użytkownika i hasła; oszustwa (piramidy finansowe, sprzedaż wielopoziomowa, sposoby szybkiego wzbogacenia się, materiały dotyczące odchudzania lub inne wątpliwe treści); strony, które są używane do publikowania treści IPTV; strony, które są używane do kupowania, sprzedawania lub udostępniania zwolenników lub polubień dla platform mediów społecznościowych; strony, które oferują lub sprzedają przedmioty lub usługi, które są nielegalne (broń, przedmioty podrabiane, kradzione, fałszywe, naruszające prawo do prywatności/dobra osobiste lub treści obraźliwe, promujące usługi towarzyskie, hazard, usługi odblokowywania telefonów komórkowych lub inne nielegalne towary i usługi); wszelkie inne treści, które mogą być nielegalne w świetle prawa. Ta lista stanowi wyłącznie krótkie zestawienie i nie jest kompletna.

 • Ponosisz odpowiedzialność za ochronę danych osobowych użytkowników swojej strony internetowej. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Twoja strona internetowa musi zawierać politykę prywatności, politykę plików cookie oraz oświadczenie o bezpieczeństwie danych. Musisz też zamieścić na swojej stronie odpowiednie powiadomienie i uzyskać wszelkie zgody i prawa wymagane przepisami o ochronie danych, aby móc przetwarzać dane osobowe użytkowników strony internetowej.

 • Możemy przeglądać treści zawarte na Twojej stronie internetowej w celu zapewnienia zgodności z tymi wymaganiami.

 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego konta, które uzna za naruszające obowiązujące wymagania, bez zwrotu kosztów.

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na Twojej stronie internetowej lub za Twoje relacje z użytkownikami strony, a także za zgromadzone dane osobowe.

11. Marketing partnerski i linki partnerskie

11.1. Marketing partnerski i linki partnerskie to dwie różne rzeczy. MailerLite zabrania prowadzenia marketingu partnerskiego, ale linki partnerskie są dozwolone w większości przypadków.

 • Marketing partnerski (zakazany) – to rodzaj biznesu, w którym zarabia się prowizję za promowanie produktów innej firmy. MailerLite nie zezwala na taką aktywność, ponieważ nie zapewnia ona bezpośredniej relacji między Tobą a Twoimi odbiorcami. Nie możesz wysyłać niepowiązanych ofert do swoich odbiorców ani podszywać się pod inną markę.

 • Linki partnerskie (dozwolone) – to sposób na polecanie produktów lub usług swoim odbiorcom w prowadzonych kampaniach. Reklama innej firmy (link partnerski) może pojawić się wyłącznie pod Twoją marką i musi być wyraźnie przedstawiona jako specjalna oferta przygotowana przez inną firmę. Ponadto oferta ta musi być związana z Twoimi treściami i musi spełniać oczekiwania odbiorców. Nie możesz wysyłać wiadomości e-mail z linkami do treści, które są zabronione w niniejszym Regulaminie. Kampanie z linkami z czarnej listy będą automatycznie blokowane, a my możemy zostać zmuszeni do trwałego zamknięcia Twojego konta.

12. Nadużywanie wielu kont

12.1. Tworzenie wielu kont o pokrywającym się przeznaczeniu (podobna treść maili, te same linki) lub w celu uniknięcia trwałego zawieszenia odrębnego konta jest surowo zabronione.

12-1. Migracja z FreshMaila do MailerLite

W przypadku migracji z FreshMaila do MailerLite i transferu niewykorzystanych, przedpłaconych środków na roczną subskrypcję lub planów Płać za wysłane we FreshMailu na kredyty w MailerLite, użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych warunków:

12-1.1. Użytkownik może zainicjować proces transferu według własnego uznania, wnioskując o przeniesienie niewykorzystanych środków pozostających na koncie FreshMail jako kredytów w MailerLite, pisząc wiadomość e-mail na adres migracja@freshmail.pl. Użytkownik może zainicjować taki transfer tylko po zarejestrowaniu konta w MailerLite i zaakceptowaniu niniejszych Warunków.

12-1.2. Kredyty MailerLite będą obliczane proporcjonalnie na podstawie niewykorzystanej części rocznych planów subskrypcji lub pozostałego salda planu Płać za wysłane, przy czym podstawą obliczeń będzie pierwotna cena zakupu we FreshMailu. Jedynie wartość pełnych, niewykorzystanych miesięcy lub niewykorzystanych wiadomości będzie kwalifikować się do transferu na kredyty.

12-1.3. Kredyty wydane po konwersji są przeznaczone wyłącznie do zakupu Usług. Kredyty te nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu.

12-1.4. Przystępując do transferu, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki. MailerLite zastrzega sobie prawo do zmiany warunków transferu, w tym stawek i zasad stosowania kredytów.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. MailerLite nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub korzystanie oraz w żaden inny sposób w odniesieniu do tej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, ani za żadne szkody niebędące bezpośrednim wynikiem szkód materialnych, szkody szczególne, szkody uboczne lub szkody wtórne (włączając między innymi utratę możliwości korzystania, utratę zysku, uszczuplenie dochodów, utratę dochodu lub przewidywanych oszczędności, straty na działalności gospodarczej, utratę reputacji lub dobrej opinii, utratę umów lub relacji biznesowych, lub utratę i/lub uszkodzenie informacji lub danych), czy to w działaniu w ramach umowy, kapitału własnego lub w inny sposób, wynikający z lub w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej strony lub aplikacji mobilnej lub materiałów w niej zawartych lub wynikających z nieautoryzowanego dostępu lub zmiany danych. MailerLite nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu lub niewykonanie jakiejkolwiek części Usługi jeśli jest to spowodowane zdarzeniem siły wyższej.

14. Koniec świadczenia Usługi

14.1. Okres świadczenia Usługi będzie trwał tak długo, jak długo masz konto MailerLite lub do czasu, gdy Ty lub my to konto zamkniemy.

14.2. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Twojego konta lub ograniczenia korzystania przez Ciebie z Usług w dowolnym momencie z podaniem przyczyny lub bez jej podania. Jeśli zdecydujemy się na zamknięcie Twojego konta, otrzymasz stosowne powiadomienie wraz z dalszą instrukcją postępowania.

14.3. Posiadasz możliwość zamknięcia swojego konta w dowolnym momencie bez ponoszenia kary z tego tytułu.

14.4. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia naszych Usług, jeśli Twoje konto jest nieaktywne przez 2 lata lub dłużej, zgodnie z punktem 5.7. niniejszego Regulaminu.

14.5. Gdy Twoje konto zostanie objęte dochodzeniem, automatycznym lub ręcznym, w związku z nieprzestrzeganiem niniejszych Warunków lub Polityki antyspamowej, powiadomimy Cię o tym mailowo. W przypadku braku odpowiedzi z Twojej strony w ciągu 30 dni, konto zostanie zamknięte. Niniejsza klauzula ma zastosowanie zarówno do miesięcznych, jak i rocznych planów subskrypcyjnych. Jednak w przypadku planów rocznych, przed wygaśnięciem planu, mogą zostać podjęte próby skontaktowania się z Tobą w sprawie statusu konta.

15. Zwrot pieniędzy

15.1. Jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów wyłącznie w przypadku zakończenia świadczenia Usług bez podania przyczyny przed końcem roku, za który użytkownik zapłacił. Nie istnieją żadne inne okoliczności, w których będziesz uprawniony do otrzymania od nas zwrotu kosztów, w tym:

 • Nie zwracamy pieniędzy, jeśli Twoje konto zostanie zawieszone z powodu naruszenia naszej Polityki antyspamowej lub niniejszego Regulaminu. MailerLite nie zwraca kosztów planów miesięcznych/rocznych (w tym aktualizacji), jeśli okaże się, że wysyłasz (lub planujesz wysyłać) newslettery a) bez zgody swoich odbiorców, i/lub b) o niedozwolonej treści zgodnie z punktem 9 niniejszego Regulaminu.

 • Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane lub częściowo wykorzystane plany (miesięczne lub roczne), w przypadku kiedy użytkownicy nie korzystali z Usług lub korzystali z nich częściowo i/lub zapomnieli anulować swój plan i/lub jeśli anulowali go natychmiast po obciążeniu karty kredytowej za nowy okres rozliczeniowy. Nie zwracamy pieniędzy za nieodpowiedni plan miesięczny/roczny (nawet wykupiony przez pomyłkę) oraz jeśli użytkownicy anulują subskrypcję po zakupie ze względu na funkcjonalność.

 • Wszystkich klientów traktujemy jednakowo, dlatego nie robimy wyjątków od tej zasady.

15.2. Według własnego uznania możemy zaoferować zwrot pieniędzy w innych sytuacjach zgodnie z wymaganiami, które zamieszczamy na stronie internetowej lub w aplikacji, które mogą być co jakiś czas zmieniane. W każdym przypadku zwrot może nastąpić tylko w ciągu 30 dni od daty ostatniej transakcji. 

15.3. Jeśli jesteś osobą fizyczną i korzystasz z usług MailerLite w celach innych niż handlowe, biznesowe, rzemieślnicze lub zawodowe, masz prawo zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania warunków MailerLite. Jeśli naruszysz warunki MailerLite i Twoje konto zostanie zawieszone lub zamknięte, opcja zwrotu pieniędzy nie będzie miała zastosowania.

16. Odbiorcy

16.1. Liczba odbiorców jest ograniczona, a liczba wiadomości e-mail są nieograniczone w niektórych planach. W przypadku przekroczenia limitu odbiorców obowiązują następujące zasady:

 • Dla nowego MailerLite: Jeśli zaimportujesz listę odbiorców, która przekroczy Twój limit odbiorców, zostanie Ci automatycznie przydzielony wyższy plan taryfowy.

 • Dla MailerLite Classic: Możesz dodać nowych odbiorców do swojego konta bez aktualizacji planu, ale nie możesz wysyłać do nich newsletterów dopóki nie przejdziesz na wyższy plan.

16.2. Użytkownik nie może manipulować poprzez usuwanie subskrybentów i dodawanie nowych w celu wysyłania newsletterów do większej liczby unikalnych subskrybentów, niż pozwala na to jego plan.

16.3. Jeśli utworzysz nowy klucz API poprzez swoje konto, musisz zapewnić, że dane odbiorców zostały zebrane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie i Polityce antyspamowej. Ponosisz odpowiedzialność za zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom podczas zbierania danych nowych odbiorców za pośrednictwem wygenerowanego klucza API.

17. Spory dotyczące konta

17.1. W przypadku wewnętrznych sporów dotyczących kont MailerLite, ponosisz odpowiedzialność za rozwiązanie sporu bezpośrednio z drugą stroną. Nie możesz żądać dostępu do lub informacji o koncie, do którego nie masz dostępu.

17.2. MailerLite zastrzega sobie prawo do zawieszenia każdego konta objętego sporem w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych przechowywanych na tym koncie do czasu właściwego rozwiązania sporu. W celu zawieszenia konta wymagane jest przedstawienie kopii orzeczenia sądu lub innego prawnie uzasadnionego dokumentu.

17.3. MailerLite nie będzie analizować powtarzających się wniosków związanych ze sporem dotyczącym danego konta, chyba że zostanie przedstawiona nowa istotna podstawa i/lub pojawią się przekonujące argumenty, że poprzednie działania MailerLite były nieprawidłowe.

18. Przepisy Regulaminu

18.1. Jesteśmy uprawnieni do modyfikacji naszych Usług lub zakończenia zapewniania dostępu do naszych Usług w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Prosimy o okazjonalne przeglądanie przepisów niniejszego Regulaminu, ponieważ w przyszłości mogą one ulec zmianie. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać konta i treści zawierające materiały uznane przez nas za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe. Będziemy usuwać treści, które naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub przepisy niniejszego Regulaminu.

18.2. MailerLite zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych wersji platformy MailerLite i w związku z tym może ograniczać dostęp do starszych wersji lub redukować liczbę dostępnych planów. MailerLite poinformuje Cię z wyprzedzeniem o powyższych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje możliwość konieczności migracji do nowej wersji. Konta, które nie zostaną zaktualizowane do nowej wersji w wyznaczonym terminie mogą zostać dezaktywowane. Należy być na bieżąco z nowymi wersjami platformy oraz powiązanymi zmianami, aby zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do naszych Usług.

19. Własność intelektualna

19.1. MailerLite nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów wprowadzanych przez Ciebie do aplikacji. Przyjmujesz do wiadomości, że MailerLite posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w aplikacji, w tym bez ograniczeń wszelkie prawa własności intelektualnej, a prawa te są chronione międzynarodowym prawem własności intelektualnej. Zobowiązujesz się nie kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych z aplikacji.

20. Polecenia znajomych

20.1. Wszyscy klienci MailerLite mają dostęp do pulpitu do polecania znajomych, który umożliwia zapraszanie innych osób do rejestracji w MailerLite i otrzymania określonego kredytu.

20.2. Kiedy nowy użytkownik odwiedza stronę MailerLite poprzez Twój link do polecania znajomych i rejestruje się (w ciągu 30 dni od pierwszej wizyty), nasz system natychmiast identyfikuje Twoje polecenie. Użytkownik otrzyma określony kredyt natychmiast, a Ty zostaniesz nagrodzony, gdy tylko użytkownik ten przejdzie na wyższy plan taryfowy.

20.3. Kredyty będą automatycznie naliczane przy zakupie lub przejściu na wyższy plan MailerLite. Kredyty mogą być wykorzystane do 50% całkowitych kosztów Usługi. Pozostałe 50% musi być opłacone pieniędzmi. Jeśli Twoje kredyty przekroczą limit, zostaną zapisane i będzie można z nich skorzystać podczas następnej płatności.

20.4. Kredyty nie mogą być wymieniane na pieniądze.

20.5. Klientom MailerLite zabrania się polecania ich własnych biznesów wyłącznie w celu uzyskania prowizji. Polecenia muszą być autentyczne i dotyczyć podmiotów zewnętrznych, co jest zgodne z celami MailerLite. Naruszenie tego punktu może skutkować zawieszeniem bądź usunięciem konta, a oczekujące prowizje za polecenia mogą przepaść.

21. Bezpłatny okres próbny

21.1. Wszystkie nowe, darmowe konta posiadają 30-dniowy bezpłatny dostęp do naszych funkcji premium.

21.2. Po przejściu na płatny plan, Twój bezpłatny okres próbny dobiegnie końca.

22. Polityka prywatności

22.1. MailerLite dba o ochronę Twojej prywatności i prywatności każdego, kto otrzymuje od Ciebie wiadomości e-mail. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, Oświadczeniem o bezpieczeństwie danych i Polityką plików cookies, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi.

23. Załącznik dotyczący przetwarzania danych

23.1. Jeśli udostępniasz nam dane osobowe swoich klientów, obowiązują Cię przepisy przedstawione w Załączniku o przetwarzaniu danych.

23.2. Załącznik o przetwarzaniu danych stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i można go znaleźć tutaj.

24. Zmiany

24.1. MailerLite zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszego dokumentu, zmiany zamieścimy na tej stronie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu dlatego też zalecamy okresowe czytanie niniejszego Regulaminu.

25. Przepisy różne

25.1. Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem właściwym i jurysdykcją miejscową dla siedziby podmiotu MailerLite właściwą dla kraju, w którym znajduje się adres rozliczeniowy Klienta.

25.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w momencie, gdy użytkownik staje się naszym klientem i obowiązuje do momentu zakończenia współpracy na mocy niniejszego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja w dniu 9 kwietnia 2024 r.