Nie znaleziono żadnych wyników...

Zasady dotyczące własności intelektualnej

Niniejsze Zasady dotyczące własności intelektualnej („Zasady”) dotyczą klientów MailerLite, partnerów, pracowników, zewnętrznych dostawców i sprzedawców oraz innych osób trzecich. Niniejsze Zasady mają na celu wyjaśnienie, czy dopuszczalne jest używanie znaków towarowych MailerLite lub innej własności intelektualnej przez wyżej wymienione strony oraz czy może to skutkować nałożeniem kary lub innymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z niewłaściwym używaniem znaków towarowych lub innej własności intelektualnej MailerLite.

W niniejszym dokumencie „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do MailerLite, a „Ty”, „Ciebie” i „Twój” odnoszą się do konkretnej osoby lub podmiotu, który używa (lub zamierza używać) znaków towarowych MailerLite lub innej własności intelektualnej w jakiejkolwiek formie.

1. Znaki towarowe oraz inne formy ochrony własności intelektualnej

1.1. Aktywa własności intelektualnej są częścią niematerialnego majątku przedsiębiorstwa. Są one prawnie chronione i ochrona ta może być egzekwowana w sądzie.

1.2. Termin znak towarowy odnosi się do rozpoznawalnego wyrażenia, słowa lub symbolu, który oznacza konkretny produkt i prawnie odróżnia go od wszystkich innych produktów lub usług tego rodzaju. Znak towarowy to oznaczenie pozwalające odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ponadto znaki towarowe są chronione przez prawa własności intelektualnej.

1.3. Nasze znaki towarowe, logo, ikony, nazwy oraz prawa autorskie stanowią naszą Własność Intelektualną i są ważnymi aktywami firmy. Dlatego też podchodzimy do każdego przypadku nielegalnego lub niewłaściwego użycia jakiegokolwiek znaku towarowego MailerLite z najwyższą powagą i jesteśmy gotowi chronić naszą Własność Intelektualną zgodnie z obowiązującym prawem własności intelektualnej.

1.4. Zgodnie z prawem własności intelektualnej włączanie znaków towarowych MailerLite lub innej Własności Intelektualnej MailerLite do własnych nazw produktów, nazw usług, znaków towarowych, logo, domen, subdomen lub nazw firm itp. jest surowo zabronione. Absolutnie niedopuszczalne jest tworzenie jakichkolwiek znaków lub logo, które są łudząco podobne do znaków towarowych MailerLite lub innej Własności Intelektualnej (ikon, elementów wizualnych, projektów, treści itp.). Ponadto powyższe naruszenia mogą skutkować nałożeniem kary i mieć inne negatywne konsekwencje finansowe i niefinansowe dla podmiotu naruszającego prawo.

2. Korzystanie ze znaków towarowych i Własności Intelektualnej MailerLite

2.1. Możesz korzystać ze wszelkich zasobów Własności Intelektualnej MailerLite bez naszej pisemnej zgody, jeśli przestrzegasz poniższych zasad:

- możesz korzystać z zasobów Własności Intelektualnej MailerLite dostępnych do pobrania na stronie internetowej MailerLite tutaj;

- nie wolno zmieniać, animować ani zniekształcać znaków towarowych, logo lub innych aktywów Własności Intelektualnej ani łączyć ich z innymi symbolami, słowami, obrazami lub projektami, ani też włączać ich do tagline'ów lub sloganów;

- nie możesz wykorzystywać znaku towarowego MailerLite ani żadnej innej własności intelektualnej należącej do MailerLite (symbolu, logo, ikony itp.) w sposób dyskredytujący lub uwłaczający, na przykład poprzez wykorzystanie znaku towarowego MailerLite w działaniach takich jak marketing partnerski lub wysyłanie spamu itp;

- nie możesz wykorzystywać żadnych aktywów Własności Intelektualnej MailerLite jeśli są one bardziej widoczne niż nazwa Twojego produktu lub usługi;

- nie możesz włączać znaków towarowych MailerLite ani innych aktywów Własności Intelektualnej do własnych nazw produktów, nazw usług, znaków towarowych, logo, domen, subdomen lub nazw firm itp.;

- nie możesz używać znaków towarowych MailerLite ani innych aktywów Własności Intelektualnej w sposób sprzeczny z niniejszymi wytycznymi lub Regulaminem MailerLite.

2.2. Jeśli samodzielnie prowadzisz kursy lub szkolenia z zakresu obsługi platformy MailerLite, musisz przestrzegać poniższych zasad:

- nie możesz umieszczać słowa „MailerLite” w nazwie domeny lub subdomeny swojej strony internetowej;

- na swojej stronie internetowej (lub w innych materiałach, w których używasz znaku towarowego MailerLite lub innej własności intelektualnej MailerLite) musisz umieścić oświadczenie, że jesteś niezależnym usługodawcą, który nie jest związany z MailerLite;

- jeśli nie masz pisemnej zgody MailerLite, nie możesz korzystać z materiałów, do których prawa autorskie należą do MailerLite, w tym między innymi z programu szkoleniowego MailerLite, filmów lub innych materiałów;

- nie możesz używać wzoru materiałów używanych na stronie internetowej, w aplikacji oraz w innych publicznie dostępnych materiałach MailerLite w swoich kursach, szkoleniach lub na swojej stronie internetowej;

- jesteś odpowiedzialny za to, aby klienci MailerLite nie byli wprowadzani w błąd, że Twoje kursy, szkolenia i/lub strona internetowa należą do MailerLite;

- dodatkowe wymagania przedstawione w punkcie 2.1 dotyczą również Ciebie.

3. Zgoda

3.1. Jeśli masz wątpliwości, że korzystanie z aktywów własności intelektualnej MailerLite może nie być zgodne z warunkami określonymi w punkcie 2, możesz wystąpić o wydanie pisemnej zgody na korzystanie z Własności Intelektualnej MailerLite.

3.2. Aby uzyskać pozwolenie na użycie znaku towarowego MailerLite lub innego składnika Własności Intelektualnej, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

3.3. Prosząc o zgodę, nie zapomnij podać następujących informacji:

- powód wykorzystania;

- informacje, gdzie składnik Własności Intelektualnej będzie umieszczony (pokazany) lub używany;

- forma składnika Własności Intelektualnej, która będzie wykorzystywana (znak towarowy, nazwa firmy, logo itp.).

3.4. MailerLite ma prawo odrzucić wniosek dotyczący wydania zgody bez żadnego wyjaśnienia.

3.5. MailerLite zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez szczegółowego wyjaśnienia do wycofania w dowolnym czasie zgody na używanie znaku towarowego MailerLite lub jakiejkolwiek innego składnika Własności Intelektualnej. Po otrzymaniu naszego pisemnego powiadomienia musisz natychmiast zaprzestać korzystania z jakichkolwiek aktywów Własności Intelektualnej MailerLite.

3.6. Zgoda na korzystanie z jakichkolwiek składników Własności Intelektualnej nie może zostać przeniesiona na inne osoby trzecie.

3.7. Pamiętaj, że wydanie zgody nie zwalnia strony z odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie znaku towarowego i za uszczerbek na renomie znaku towarowego lub innego składnika Własności Intelektualnej.

4. Zmiany

4.1. MailerLite zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy o zmianie niniejszego dokumentu, zmiany opublikujemy na tej stronie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu dlatego też zalecamy okresowe czytanie niniejszego dokumentu.

5. Kontakt z MailerLite

5.1. W razie pytań w kwestii aktywów Własności Intelektualnej prosimy o kontakt w dowolnym momencie przez formularz na naszej stronie. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek użyciu znaków towarowych MailerLite lub innych aktywów Własności Intelektualnej z naruszeniem niniejszych Zasad, skontaktuj się z nami za pośrednictwem powyższej strony.