Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak używać nowego kreatora stron wypisu

Strona rezygnacji z subskrypcji to strona, na którą zostają przekierowani odbiorcy, którzy klikną przycisk rezygnacji z subskrypcji w jednej z Twoich kampanii.

Niestandardowa strona rezygnacji z subskrypcji jest okazją do ponownego zaangażowania Twoich subskrybentów. Możesz edytować swoją stronę rezygnacji z subskrypcji, aby umieścić na niej treści, które przekonają Twoich subskrybentów do pozostania. 

Aby zlokalizować stronę rezygnacji z subskrypcji:

 1. Przejdź do strony ustawień konta.

 2. Wybierz opcję Ustawienia rezygnacji z subskrypcji.

 3. Kliknij przycisk Edytuj treść.

Twoja strona rezygnacji z subskrypcji składa się z 2-3 stron potwierdzających:

 • Wypisanie - Jest to strona, na której subskrybenci potwierdzają swoją decyzję o wypisaniu się z subskrypcji.

 • Powodzenie - Jest to strona, która powiadamia subskrybentów, że pomyślnie się wypisali i prosi o podanie powodu rezygnacji.

 • Anulowanie wypisu - Ta opcjonalna strona "witająca ponownie" pojawia się, gdy na stronie Powodzenie znajduje się przycisk z możliwością powrotu.

Bloki treści można odnaleźć z poziomu paska bocznego w zakładce Bloki. Aby dodać treść do swojej strony rezygnacji z subskrypcji, przeciągnij i upuść bloki tekstowe na podgląd strony.

Istnieje 8 różnych bloków treści, które możesz dodać do swojej strony rezygnacji z subskrypcji:

 • Grafika - Dodaj grafiki do swojej strony rezygnacji z subskrypcji

 • Tekst - Dodaj dodatkowe miejsca na tekst

 • Grafika i treść - Dodaj obrazek z tekstem

 • Wideo - Dołącz materiał filmowy na swojej stronie rezygnacji z subskrypcji

 • Archiwum newsletterów - Wyświetlanie wcześniejszych newsletterów

 • Linki społecznościowe - Zaproś swoich odbiorców do śledzenia mediów społecznościowych.

 • Podział - oddzielenie zawartości za pomocą linii podziału

 • Odstęp - oddzielenie treści za pośrednictwem odstępu

Te nowe bloki tekstowe, gwarantują Ci dodatkową elastyczność podczas wykorzystywania strony rezygnacji z subskrypcji do ponownego zaangażowania odbiorców.

Ustawienia strony wypisu z listy pozwalają Ci zmienić stronę rezygnacji z subskrypcji tak, aby pasowała do Twojej marki oraz do Twoich potrzeb.

Szerokość zawartości

Ustawienia szerokości zawartości, pozwalają wybrać sposób wyświetlania strony rezygnacji z subskrypcji. Możesz wybrać spośród 3 opcji: Pełnoekranowa, Średnia i Wąska.

Odstępy

Jeśli szerokość treści ustawiona została jako Średnia lub Wąska, możesz wybrać regularne lub duże odstępy między elementami strony.

Ustawienia rezygnacji z subskrypcji

W sekcji Ustawienia rezygnacji z subskrypcji znajdziesz następujące opcje:

 • Wypisz ze wszystkich grup (zalecane) - To usuwa osoby wypisane ze wszystkich grup. Zalecamy tę opcję, aby uniknąć wysyłania kampanii do subskrybentów, którzy myśleli, że są już wypisani, a tym samym nie wyrażają zgody na mailing.

 • Wybierz grupy, z których chcesz się wypisać - Ta opcja daje subskrybentom możliwość wypisania się tylko z określonych grup i dalszego otrzymywania newsletterów z grup, którymi są nadal zainteresowani. Kiedy ta opcja jest wybrana, subskrybenci będą widzieć tylko grupy, w których aktualnie się znajdują.

Ważne: Kluczową różnicą pomiędzy starym i nowym konstruktorem stron jest to, że przy wyborze preferencji, nowy konstruktor pozwala subskrybentom wybrać grupy, z których mają zrezygnować. Stary kreator prosi subskrybentów o wybranie grup, w których mają pozostać zapisani. Ta nowa logika była bardzo pożądana przez użytkowników MailerLite i właśnie w związku z opiniami została wprowadzona.

Możesz zmienić sposób wyświetlania nazw grup, najeżdżając na każdą grupę, klikając ikonę ołówka i zmieniając nazwę grupy na pasku bocznym.

Opcje strony

W części Opcje strony znajdziesz następujące możliwości:

 • Dodaj przycisk ponownego zapisania się - Powoduje to dodanie przycisku służącego do ponownego zapisania się poprzez stronę Powodzenie. Umożliwiasz subskrybentom zmianę zdania za pomocą jednego kliknięcia.

Automatycznie generuje również stronę Brak Rezygnacji, którą możesz zmodyfikować, aby móc powitać ponownie zapisujących się na Twoją listę.

 • Wypisz się natychmiast - Pozwól odbiorcom wypisać się z listy za pomocą jednego kliknięcia. Opcja ta pomija stronę Wypisanie się i kieruje rezygnujących z subskrypcji prosto na stronę Powodzenie. Zalecamy dodanie przycisku Anuluj rezygnację, dla użytkowników, którzy wypisali się przypadkowo.

Ustawienia wyglądu

W sekcji Ustawienia wyglądu możesz edytować czcionkę, tło i wzory przycisków Twojej strony. Dodatkowo możesz edytować poszczególne elementy projektu, klikając odpowiednie dymki projektowe.

Ustawienia dodatkowe

Dodatkowe ustawienia pojawiają się, jeśli szerokość treści jest ustawiona na Średnia lub Wąska. W tym miejscu, możesz zdecydować się na dodanie paska bocznego do swojej strony rezygnacji z subskrypcji. W pasku bocznym, możesz umieścić dodatkową treść.

Powody rezygnacji z subskrypcji są wyświetlane na ekranie strony Powodzenie w formie ankiety. Pozwala to osobom wypisującym się z listy subskrybentów powiedzieć, dlaczego zdecydowały się zrezygnować z subskrypcji. 

Chociaż nie możesz edytować domyślnych powodów rezygnacji z subskrypcji, możesz zdecydować się na włączenie dodatkowego powodu "Inny" i pozwolić subskrybentom na wpisanie konkretnych przyczyn rezygnacji.

Aby włączyć opcję "Inne":

 1. Skorzystaj z górnego paska, aby przejść do strony Powodzenie.

 2. Najedź na powody rezygnacji z subskrypcji, a następnie kliknij ikonę ołówka.

 3. Na pasku bocznym zaznacz pole oznaczone jako wyświetlaj inny powód.

Ostatnio edytowane: 13 lip 2023