Nie znaleziono żadnych wyników...

Gdzie znaleźć klucz API MailerLite, Group ID i dokumentację

API (interfejs programowania aplikacji) to kod, który wysyła informacje tam i z powrotem między dwoma miejscami. Na przykład możesz używać API do automatycznego wysyłania subskrybentów z formularzy WordPress do listy e-mailowej MailerLite. 

Ta komunikacja jest uruchamiana przez wywołanie API. Jeśli jeden program żąda informacji od drugiego (tj. wykonuje request API), wtedy Twój zaufany interfejs API pobiera dla Ciebie dane.

Połączenie API pozwala na automatyczną wymianę i aktualizację danych w dowolnym momencie.

MailerLite używa API do odbierania i wysyłania danych do innych aplikacji, dzięki czemu możesz przesyłać informacje i łączyć się z innymi aplikacjami. Na przykład klient, który kupił produkt w Shopify, może zostać przeniesiony do MailerLite jako subskrybent za pomocą naszej integracji z Shopify. Korzystając z unikalnego tokena API konta, możesz wybrać spośród ponad 100 gotowych integracji z MailerLite. 

Połączenia API z innymi aplikacjami mogą być również wykonane za pomocą naszej integracji z Zapier. Nasza dokumentacja API jest również dostępna dla każdego i może być używana do budowania własnych integracji.

1. Przejdź do strony Integracje, którą znajdziesz na lewym pasku bocznym.

2. W sekcji API MailerLite dostępne są dwie opcje:

  • API: Integracja z innymi aplikacjami.

  • E-commerce API: Nasze API E-commerce umożliwia podłączenie zewnętrznego sklepu do konta MailerLite.

3. Kliknij Sprawdź.

4. Kliknij Generuj token API. Wprowadź nazwę tokenu. Może to być dowolna nazwa, aby łatwo rozpoznać, do czego służy token. Na przykład, jeśli tworzysz token API do wykorzystania w naszej integracji z Shopify, możesz dodać tutaj słowo "Shopify".

5. Wybierz Ograniczenia IP. Określ, które adresy IP mogą uzyskać dostęp do tego klucza API. Możesz udzielić dostępu każdemu adresowi IP lub tylko niektórym adresom IP:

  • Wszystkie adresy IP dozwolone. Do tego tokena nie zostaną dodane żadne ograniczenia dotyczące IP.

  • Włącz listę dozwolonych IP. W tym miejscu można utworzyć listę zaufanych adresów IP, które mogą korzystać z klucza API. Akceptowane będą tylko żądania pochodzące z tych określonych adresów IP.

6. Kliknij przycisk Utwórz token

7. Skopiuj wyświetlony klucz lub kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać klucz jako plik TXT.

Na stronie Developer API znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące naszej dokumentacji API. Obejmuje to:

  • Nasze API Reference, które zapewnia dostęp do MailerLite JSON API. Tutaj możesz znaleźć wszystkie informacje dotyczące rozwoju własnej integracji. 

  • Webhooki

Ograniczone wsparcie! Nasz zespół wsparcia jest gotowy do pomocy w przypadku pytań dotyczących natywnych integracji MailerLite, jednak nie oferujemy wsparcia dla niestandardowych ustawień API lub integracji stron trzecich.

Możesz potrzebować swojego identyfikatora grupy do różnych requestów API. Każda indywidualna grupa na Twoim koncie będzie miała inny numer identyfikacyjny. Aby zlokalizować ID grupy dla swojego konta:

  1. Przejdź do zakładki Integracje.

  2. Przejdź do MailerLite API.

  3. Obok API kliknij przycisk Użyj.

  1. Przewiń w dół do sekcji Grupy, aby znaleźć identyfikatory grup na swoim koncie.

Identyfikatory grup można również zlokalizować za pomocą wywołania API do listy wszystkich grup. Identyfikatory dla każdej listy można znaleźć w odpowiedzi.

Ostatnio edytowane: 13 lip 2023