Nie znaleziono żadnych wyników...

Zasady pisania treści dla MailerLite

MailerLite (my) pomaga firmom budować silniejsze relacje z klientami za pomocą e-mail marketingu. Autorzy gościnni (Ty) mają możliwość dzielić się istotnymi informacjami i artykułami z czytelnikami MailerLite. Przekazując nam swoje Zgłoszenie, akceptujesz niniejsze warunki Zasad.

1. Publikacja

Nadesłanie Zgłoszenia nie gwarantuje publikacji. Nie jesteśmy zobowiązani do wykorzystania Twojego Zgłoszenia i zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy publikacji Twojego Zgłoszenia lub usunięcia Twojego artykułu z naszej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2. Wykorzystanie zdjęć

2.1. Zastrzegamy sobie prawo do edytowania lub usuwania zdjęć w przesłanych Zgłoszeniach.

2.2. Pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich lub ograniczeń w użytkowaniu, uzyskaniu zgody na wykorzystanie i podaniu pochodzenia zdjęcia.

3. Własność

3.1. Potwierdzasz, że jesteś autorem całego tekstu zawartego w Zgłoszeniu, a także że nie skopiowałeś tekstu z innego miejsca, a jeśli tekst został skopiowany, potwierdzasz, że posiadasz wszelkie zgody na wykorzystanie tego tekstu w swoim Zgłoszeniu. Zabroniony jest plagiat lub naruszanie praw autorskich. W Zgłoszeniu nie należy umieszczać linków partnerskich.

3.2. Musisz mieć pisemną zgodę każdej osoby lub firmy, która pojawia się w Twoim tekście, zdjęciach lub filmach wideo na wykorzystanie jej imienia, wizerunku, podobizny, głosu lub innych cech identyfikacyjnych w Twoim Zgłoszeniu i związanej z nim promocji oraz musisz udzielić nam identycznej zgody.

3.3. Jesteś odpowiedzialny za treść, którą przekazujesz nam w swoim Zgłoszeniu. Potwierdzasz również, że Twoje Zgłoszenie nie narusza niczyjego prawa do prywatności.

4. Własność redakcyjna

4.1. Udzielasz MailerLite wieczystego, nieodwołalnego, ogólnoświatowego, niewyłącznego, zbywalnego prawa do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania, wykonywania oraz tworzenia dzieł pochodnych i innego wykorzystywania Twojego Zgłoszenia lub jego fragmentów.

4.2. Zastrzegamy sobie prawo do częściowej lub całkowitej edycji każdego zgłoszenia, w tym nagłówków i podtytułów.

4.3. Jeśli obawiasz się, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez nas spowodują konieczność dalszych modyfikacji, niezwłocznie nas o tym poinformuj.

5. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Udzielasz MailerLite prawa do używania i udostępniania Twojego imienia i nazwiska, zdjęcia i biografii w związku z publikacją i marketingiem Twojego Zgłoszenia.

6. Nasza współpraca

6.1. MailerLite nie wypłaca Ci żadnego wynagrodzenia, ale masz możliwość potencjalnego dotarcia do większej grupy odbiorców za pomocą swojego artykułu. Nie gwarantujemy jednak żadnego konkretnego zasięgu w odniesieniu do stron internetowych lub odbiorców.

6.2. Pamiętaj, że nie jesteś naszym pracownikiem, przedstawicielem ani partnerem biznesowym. Nie możesz korzystać z naszego logo lub nazwy w sposób sugerujący, że jesteśmy partnerami lub że masz nasze wsparcie, czy też że firmujemy Twoją stronę internetową, blog lub jakiekolwiek inne Twoje produkty. Jakiekolwiek użycie naszych znaków towarowych lub logo wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody.

7. Zmiany

MailerLite zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy o zmianie niniejszego dokumentu, zmiany opublikujemy na tej stronie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu dlatego też zalecamy okresowe czytanie niniejszego dokumentu.

8. Przepisy różne

Niniejsze Zasady pisania treści dla MailerLite wchodzą w życie w momencie, kiedy prześlesz do nas swoje Zgłoszenie i obowiązują do momentu zakończenia współpracy na mocy niniejszego dokumentu. Przesyłając Zgłoszenie do MailerLite, potwierdzasz zapoznanie się z niniejszymi Zasadami i akceptujesz zawarte w niniejszym dokumencie warunki. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań stosuje się przepisy prawa.