Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak zresetować dane analityczne na stronach i formularzach

Klikając i testując swój formularz, generujesz statystyki, takie jak kliknięcia, wyświetlenia i zgłoszenia, które są rejestrowane na pulpicie nawigacyjnym. Zresetowanie tych danych analitycznych przed publicznym udostępnieniem formularza może pomóc w uzyskaniu dokładniejszych danych na temat ogólnej skuteczności Twojego formularza.

Możesz zresetować dane analityczne dla formularzy, stron internetowych i landing page'y. Nie ma jednak możliwości zresetowania statystyk dla testów A/B.

Aby zresetować dane analityczne na stronach i formularzach:

  1. Dla landing page'y i stron internetowych przejdź do zakładki Strony internetowe. W przypadku wbudowanych formularzy, pop-upów i formularzy promocyjnych zacznij od zakładki Formularze.

  2. Kliknij przycisk Przegląd dla formularza, który chcesz zresetować.

3. Przejdź do zakładki Analityka.

  1. Kliknij przycisk Resetuj analitykę.

5. Potwierdź, że wszystkie poprzednie statystyki zostaną usunięte i wyzerowane poprzez kliknięcie przycisku Resetuj statystyki.

Jeśli resetujesz dane analityczne dla strony internetowej, możesz wybrać, czy chcesz zresetować statystyki dla konkretnej witryny, czy dla wszystkich stron.

Po potwierdzeniu, wszystkie statystyki dla formularza lub witryny zostaną zresetowane do zera, a data ostatniego resetowania zostanie wyświetlona na stronie Analityka.


Mimo że statystyki dotyczące zebranych subskrybentów zostaną zresetowane oraz wyzerowane, wszystkie adresy e-mail subskrybentów, które zostały zebrane będą nadal widoczne na stronie Analityka w sekcji Odbiorcy i pozostaną na Twoim koncie.

Możliwe jest również zresetowanie statystyk dotyczących ankiety zamieszczonej na Twojej stronie internetowej. Aby to zrobić:

  1. Przejdź na stronę Strony internetowe.

  2. Kliknij przycisk Przegląd dla twojej strony internetowej.

  3. Przejdź do zakładki Raport z ankiety.

  4. Kliknij przycisk Resetuj statystyki. Pamiętaj, że stracisz wszystkie statystyki i wszystkie odpowiedzi z ankiety oraz, że nie będzie można ich przywrócić.

Istnieje również możliwość edycji pytań ankiety. Aby to zrobić, musisz najpierw zresetować statystyki ankiety zgodnie z powyższymi krokami, a następnie cofnąć publikację witryny przed edycją pytań.

Ostatnio edytowane: 11 lut 2024