Nie znaleziono żadnych wyników...

Szablony automatyzacji

Workflow dla kursu online

Free

Ten szablon automatyzacji jest idealny dla każdego, kto chce przygotować kurs online i przesyłać go za pośrednictwem poczty e-mail. Użyj tego szablonu, aby rozpocząć kurs online w określonym dniu i wysyłać automatycznie lekcje co tydzień. Jest to prosty workflow, ale bardzo przydatny dla uczniów.

Przejrzyj resztę naszej galerii szablonów, aby uzyskać więcej gotowych procesów workflow, newsletterów i landing page'y, lub zarejestruj się w MailerLite i wypróbuj je wszystkie już dziś!
Workflow dla kursu online

Konfiguracja

Ten workflow automatyzacji jest uruchamiany, gdy nowy subskrybent zarejestruje się na kurs lub szkolenie. Subskrybenci mogą zostać dodani do grupy po wypełnieniu formularza zapisu lub ręcznie poprzez stronę Odbiorcy.

Jak mogę użyć tego szablonu?

 1. Przejdź do zakładki Automatyzacje i kliknij przycisk Nowa automatyzacja.

 2. Wybierz szablon Kurs online.

 3. Wskaż grupę dla wyzwalacza Kiedy odbiorca dołączy do jednej lub wielu grup*.

 4. Przejdź do kroku Email, aby zaprojektować powitalną wiadomość e-mail. Dodaj nazwę i temat wiadomości, a następnie kliknij przycisk Stwórz wiadomość. Po zakończeniu pracy nad wiadomością kliknij przycisk Zakończ edycję.

 5. Kliknij następny krok o nazwie Zaczekaj i wybierz kurs, który ma się rozpocząć o określonej godzinie i w określonym dniu.

 6. Kliknij następny krok Email i wprowadź pierwszą lekcję. Możesz zintegrować zawartość kursu w całości z wiadomością e-mail lub przekierować czytelnika na landing page lub do strefy użytkownika.

 7. Kliknij kolejny krok Zaczekaj i wprowadź czas, jaki ma upłynąć między lekcjami.

 8. Przygotuj pozostałe wiadomości e-mail z lekcjami (długość workflow zależy od czasu trwania kursu lub szkolenia).

 9. Pamiętaj, aby wprowadzić okres opóźnienia do każdego kroku Zaczekaj.

 10. Krok działania po ostatniej lekcji usunie subskrybentów z grupy kursu. Możesz edytować ten krok, aby przenieść ich do nowej grupy uczestników, którzy ukończyli kurs.

 11. Włącz swój workflow.

*Uwaga: Możesz również użyć wyzwalacza Gdy subskrybent wypełni formularz.


To tylko jeden z przykładów wykorzystania tego szablonu. Możesz dowolnie edytować ten szablon, jak chcesz, aby był dla Ciebie odpowiedni. The sky is the limit!