Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak scalić rekordy SPF

Być może musisz również uwzględnić kilka wartości SPF w strefie DNS domeny. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli wysyłasz e-maile za pośrednictwem kilku serwisów.

Pamiętaj, że możliwe jest posiadanie tylko jednego rekordu SPF w panelu DNS Twojej domeny. Posiadanie więcej niż jednego rekordu SPF sprawi, że uwierzytelnienie stanie się niemożliwe.Jeśli w strefie DNS trzeba zamieścić więcej niż jeden rekord SPF, to powinno się je scalić w jeden rekord.

Przyjmijmy, że Twoja domena jest już uwierzytelniona przez Outlooka, więc posiadasz rekord: 

SPF v=spf1 a include:spf.protection.outlook.com -all.

Teraz chcesz uwierzytelnić swoją domenę w MailerLite, więc musisz dodać drugi rekord SPF do swojej strony DNS:

v=spf1 a mx include:_spf.mlsend.com ~all


Przyjrzyjmy się różnym elementom lub mechanizmom rekordu SPF, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób działa.


Przedrostek "v"

Pierwsza część rekordu SPF zaczyna się od v=spf1, co zwyczajnie identyfikuje rekord jako pierwszą wersję SPF. Jest to jedyna wersja, która istnieje w tej chwili. Ponieważ możesz dodać kilka rekordów TXT, to w zasadzie informuje DNS domeny, aby traktować ten rekord jako SPF.

Mechanizm "a"

Oba rekordy zawierają również mechanizm "a", który w zasadzie wskazuje adres Twojej domeny w postaci numeru IP. Wysyłające IP musi pasować do rekordu A domeny From, aby zostało uwierzytelnione.

Mechanizm "mx"

Jedynie ten pochodzący od MailerLite zapis zawiera mechanizm mx, który wskazuje, które serwery pocztowe powinny być używane podczas przekazywania wiadomości e-mail. IP wysyłające musi pasować do rekordu MX domeny From, która ma być uwierzytelniona.

Mechanizm "include"

Środkowa część rekordu SPF zaczyna się od include, co w zasadzie informuje DNS o włączeniu tej konkretnej domeny do konfiguracji SPF Twojej domeny. Pozwala to na uwierzytelnianie e-maili przez te same IP, które są dopuszczone we włączonej domenie.

Mechanizm "all"

Ostatnia część rekordu SPF, tzw. mechanizm "all", definiuje jak powinien być traktowany e-mail. Powinien on zawsze być umieszczony na końcu rekordu i jest wymagany, aby rekord SPF był poprawny.


Mechanizm ten będzie zawierał jeden z następujących kwalifikatorów:

  • +all - jest to domyślny prefiks, więc nie trzeba go stosować.

  • ?all - dodanie tej reguły tworzy wrażenie, że nie ma SPF, więc nie jest zalecane

  • -all - zostanie odrzucony i nie zostanie wysłany, jeśli email nie będzie zgodny z ustalonymi regułami 

  • ~all - zostanie wysłany, ale oznaczony jako SOFTFAIL, jeśli email nie będzie zgodny z ustalonymi regułami

Aby scalić wartości SPF, wystarczy uwzględnić wszystkie części w jednym rekordzie, unikając powtórzeń żadnych mechanizmów..

Oto, jak połączyć przykładowe rekordy SPF dla Outlook i MailerLite:

v=spf1 a include:spf.protection.outlook.com -all

v=spf1 a mx include:_spf.mlsend.com ~all

1. Rekord SPF zawsze zaczyna się od prefiksu:

v=spf1

2. Oba rekordy zawierają mechanizm "include", a rekord SPF MailerLite zawiera mechanizm "mx", więc dołącz je do nowego rekordu:

v=spf1 a mx

3. Oba rekordy zawierają mechanizm "include", a rekord SPF MailerLite zawiera mechanizm "mx", więc dołącz je do nowego rekordu:

v=spf1 a mx


4. Następnie dodaj oba mechanizmy "include" do rekordu, co daje:

v=spf1 a mx include:spf.protection.outlook.com include:_spf.mlsend.com

Na koniec należy określić, jak należy traktować e-maile, które nie spełniają określonych warunków. Robimy to, używając mechanizmu "all". Ostatnia część musi zawierać jeden z elementów ?all, -all albo ~all. Należy ustawić tylko jeden mechanizm “all”, więc ostatecznie to Twój wybór, której wersji użyjesz w Twojej domenie.


Scalony rekord SPF wygląda tak:

v=spf1 a mx include:spf.protection.outlook.com include:_spf.mlsend.com ~all

Ostatnio edytowane: 26 mar 2024