Nie znaleziono żadnych wyników...

Czym są nieaktywowani odbiorcy?

Nieaktywowani odbiorcy to tacy, którzy podali swój adres e-mail w formularzu z włączoną opcją double opt-in, ale nie potwierdzili jeszcze subskrypcji.

Jeśli masz włączoną opcję double opt-in dla któregokolwiek ze swoich formularzy, użytkownicy będą musieli potwierdzić swoją subskrypcję po zapisaniu się. Zobacz Jak używać double opt-in podczas zbierania subskrybentów, aby uzyskać więcej informacji.

Wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem, który możesz edytować w zakładce Double opt-in formularza. Odbiorcy muszą kliknąć przycisk potwierdzenia, aby potwierdzić swoją subskrypcję twojego newslettera.

Dopóki subskrypcja nie zostanie potwierdzona, te adresy są oznaczone jako nieaktywowani odbiorcy. Nie mogą oni otrzymywać żadnych Twoich newsletterów, ponieważ nie potwierdzili jeszcze swojej subskrypcji. Tylko aktywni subskrybenci mogą otrzymywać Twoje newslettery.

Niepotwierdzeni odbiorcy są dodawani do twojej listy Nieaktywowanych, którą możesz znaleźć na stronie Odbiorcy, klikając pierwsze rozwijane menu obok Aktywni odbiorcy.

Ponieważ nie są oni aktywnymi odbiorcami, nie można ponownie wysyłać wiadomości double opt-in do nieaktywowanych subskrybentów lub kontaktować się z nimi za pośrednictwem MailerLite, aby potwierdzić ich subskrypcję. Jednakże, jeśli subskrybenci spróbują zapisać się ponownie za pomocą formularza, który ma włączoną opcję double opt-in, otrzymają kolejny e-mail potwierdzający.

Możliwe jest ustawienie nieaktywowanych odbiorców jako aktywnych tylko wtedy, gdy masz na to ich zgodę. Ustawianie ich jako aktywnych bez wcześniejszego potwierdzenia jest w żadnym wypadku niedozwolone i stanowi naruszenie naszej Polityki Antyspamowej.

Aby ustawić nieaktywowanych subskrybentów jako aktywnych:

  1. Udaj się na stronę Odbiorcy.

  2. Kliknij na menu rozwijane Aktywni odbiorcy i wybierz z listy Nieaktywowani.

  3. Wybierz niepotwierdzonego odbiorcę(ów).

  4. Kliknij Akcje.

  5. Wybierz opcję Przenieś do aktywnych.

Możesz również ustawić ich jako aktywnych bezpośrednio na stronie ich profilu:

  1. Wyszukaj e-mail nieaktywowanego odbiorcy na stronie Odbiorcy.

  2. Kliknij na jego adres e-mail, aby przejść do strony jego profilu.

  3. Kliknij na Akcje.

  4. Wybierz opcję Subskrybuj.

Ostatnio edytowane: 18 sie 2023