Nie znaleziono żadnych wyników...

Różnica pomiędzy grupami a segmentami

W MailerLite subskrybenci są zorganizowani w grupy (tagi) i segmenty. W obu przypadkach mamy do czynienia z listami subskrybentów, ale różnią się one w pewien sposób.

Segmentacja to rodzaj grupowania subskrybentów na podstawie wspólnych cech w celu wysyłania bardziej spersonalizowanych, ukierunkowanych kampanii. Każdy segment posiada przynajmniej jedną regułę lub warunek z naszych filtrów, który musi spełnić subskrybent, aby znaleźć się w tym segmencie. Gdy reguła jest spełniona, subskrybent jest automatycznie dodawany do segmentu. Gdy zastosujesz segmentację, zobaczysz, że Twoje kampanie mailingowe będą bardziej dopasowane do czytelników, co przełoży się na lepsze wskaźniki otwarć oraz liczby kliknięć.

Grupy lub grupy zainteresowań/docelowe, z drugiej strony, nie mają zasad lub kryteriów, które subskrybenci muszą spełniać, więc nie są one automatycznie aktualizowane. Ręcznie dodajesz i usuwasz ich z tych grup, do których możesz również wysyłać kampanie. Jest to przydatne, gdy chcesz pogrupować pewną ilość subskrybentów razem, niekoniecznie mając wspólne kryteria.

Segment to lista subskrybentów, która jest podyktowana przez "regułę". Tworzysz regułę za pomocą filtra, możesz używać różnych reguł, aby uzyskać naprawdę szczegółowe informacje. Warunki filtrowania są różne: twórz segmenty oparte na grupach, polach, segmentach, dacie rejestracji, strefie czasowej, kampaniach, przepływach automatyzacji, czasie nieaktywności - wystarczy je wymienić.

Po ustawieniu reguły (reguł), lista poniżej filtra pokaże wszystkich subskrybentów, którzy ją spełniają. Dzięki temu masz wgląd w to, jak będzie wyglądał Twój segment pod względem wielkości oraz poszczególnych subskrybentów.

Przykładowo, jest to segment wszystkich subskrybentów, którzy zapisali się w ciągu ostatnich 60 dni:

Subskrybent może być dodany lub usunięty tylko na podstawie tego, czy pasuje do utworzonej reguły, czy nie.

Segmenty są aktualizowane automatycznie, gdy tylko subskrybent spełnia lub przestał spełniać wymagania stworzonej reguły. W powyższym przykładzie, jeżeli subskrybent zapisał się 61 dni temu, nie będzie już aktywny w segmencie "Data zapisu to ostatnie 60 dni".

Uwaga: Nie zapomnij wybrać opcji Zapisz jako segment, aby zapisać i nazwać segment. Twoje segmenty nie są zapisywane automatycznie po utworzeniu filtra.

Grupa lub grupa interesu nie jest podyktowana regułą, więc możesz dodawać i usuwać subskrybentów zgodnie z własnymi życzeniami. Grupy nie są aktualizowane automatycznie i zmieniają się tylko wtedy, gdy osobiście przeniesiesz subskrybenta lub gdy automatyzacja przeniesie subskrybenta za pomocą kroku Działania. Można to również zrobić za pomocą aplikacji innej firmy, która dysponuje integracją API.

Możesz również filtrować subskrybentów przed zapisaniem ich do grupy zamiast do segmentu. Jest to przydatne, jeśli chcesz mieć listę subskrybentów spełniających określone kryteria, ale także listę, którą możesz ręcznie zmieniać. Po wybraniu reguły zaznacz kilku lub wszystkich odfiltrowanych subskrybentów na liście, kliknij przycisk Działania/Akcje i wybierz Dodaj do grupy.

Dzięki grupom i segmentom możesz grupować subskrybentów, aby wysyłać im bardziej dopasowane kampanie marketingowe lub automatyzacje. Kiedy wysyłasz kampanię, kierujesz ją do segmentu, grupy lub wszystkich swoich aktywnych subskrybentów. Możesz również wykluczyć pewne segmenty lub grupy, aby te osoby nie otrzymały Twojej kampanii.

Grupy i segmenty możesz stworzyć wcześniej na stronie Odbiorcy.

Sytuacja Segment Grupa
Wysyłanie kampanii
Importowanie subskrybentów z plików
Ustawianie wyzwalacza automatyzacji
Tworzenie listy aktualizowanej automatycznie
Tworzenie listy, którą można aktualizować ręcznie
Użycie formularza zapisu (pop-up, wbudowanego, na stronie)

Uwaga: Usunięcie grupy lub segmentu spowoduje jedynie usunięcie samej listy, ale subskrybenci w grupie pozostaną na koncie. Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia znajdujących się w niej subskrybentów.

Ostatnio edytowane: 13 lip 2023