Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak tworzyć i korzystać z segmentów

Segmentacja jest potężnym narzędziem, które pozwala na targetowanie lub organizowanie określonych grup odbiorców w ramach listy mailingowej. Segment to zorganizowana lista subskrybentów generowana automatycznie na podstawie zestawu warunków.

Zanim stworzysz swój pierwszy segment, warto poznać różnicę między segmentami a grupami.

Na stronie Subskrybenci, w zakładce Wszyscy subskrybenci, wybierz filtr(y), które staną się warunkami Twojego nowego segmentu.

Gdy dodasz warunki do wyszukiwania subskrybentów, pojawi się zielony przycisk Zapisz jako segment. Kliknij go, aby zapisać wszystkich subskrybentów spełniających warunki segmentu.

Przy ustalaniu warunków zwróć uwagę, czy tworzysz reguły "oraz", czy "lub".

Jeśli masz ustawiony warunek 1 oraz warunek 2, to subskrybenci muszą spełnić oba te warunki, aby znaleźć się w segmencie.

Jeśli masz ustawiony warunek 1 lub warunek 2, to subskrybenci muszą spełnić tylko jeden z warunków, aby znaleźć się w segmencie.

Po utworzeniu segmentu, wszyscy dotychczasowi i przyszli subskrybenci, którzy spełniają te warunki, zostaną do niego automatycznie włączeni.

Na przykład, jeśli chcesz dotrzeć do odbiorców znajdujących się w Polsce:

1. Wyszukaj swoich subskrybentów z warunkami Lokalizacja > jest > Polska.

2. Kliknij Zapisz jako segment.

Uwaga: Dane o lokalizacji są pobierane z adresu IP Twojego abonenta w momencie rejestracji. Ta informacja nie zawsze jest dostępna i może być nieprecyzyjna, jeśli subskrybenci używają VPN lub podróżują.

Jeśli chcesz uzyskać inne dane o lokalizacji dla każdego subskrybenta, możesz dodać pole Kraj lub stworzyć dodatkowe pole do swoich formularzy. Dowiedz się więcej o tworzeniu pól dodatkowych.

Segmenty mogą być używane jako grupa odbiorców kampanii. Można je również wykluczyć z każdej kampanii, jeśli segment zawiera subskrybentów, którym nie chcesz wysłać danego newslettera.
Aby włączyć segment do kampanii, podczas wybierania odbiorców wybierz segment, który ma otrzymać newsletter.

Aby wykluczyć segment z kampanii, podczas wybierania odbiorców kliknij przycisk Wyklucz segment po prawej stronie segmentu, który ma nie otrzymać tego newslettera.

Uwaga: Jeśli subskrybent należy do więcej niż jednego segmentu lub grupy, a jeden z segmentów/grup jest włączony do odbiorców, podczas gdy drugi jest wykluczony, subskrybent nie otrzyma newslettera. Wykluczenie jest w takiej sytuacji nadrzędne.

Podczas tworzenia workflow automatyzacji, możesz użyć kroku Warunek, aby zmienić przebieg automatyzacji w zależności od ustawionej reguły.

Jedną z opcji kroku warunkowego jest przynależność do segmentu. Aby użyć segmentu jako kroku warunkowego w workflow automatyzacji:

1. Dodaj krok Warunek do swojego workflow automatyzacji.

2. Na pasku bocznym ustaw warunek na Przynależność do segmentu i wybierz segment, którego chcesz użyć jako warunku. To podzieli Twoje workflow automatyzacji na dwie ścieżki, w zależności od tego, czy twój subskrybent jest włączony do segmentu czy nie.

3. Dodaj dodatkowe kroki dla każdej ścieżki.

Twoje workflow może wyglądać jak poniżej:

Użytkownicy zapisują się na Twój newsletter, ale nie są dodawani do żadnych segmentów. Co należy zrobić?

Jeśli używasz wielu filtrów do stworzenia segmentu, upewnij się, że stworzyłeś je poprawnie używając opcji "oraz" i "lub". Możesz to sprawdzić przechodząc do zakładki Segmenty w Odbiorcach i wybierając segment, który chcesz sprawdzić.

Jeśli do Twojego segmentu dodawani są niektórzy subskrybenci, ale nie wszyscy, sprawdź, czy dany subskrybent spełnia warunki filtra, ustawionego przez Ciebie. Informacje te znajdziesz w profilu każdego z subskrybentów.

Kliknij na adres e-mail subskrybenta, aby otworzyć jego profil. Po wejściu do profilu  przewiń w dół do Danych o subskrybencie.

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie pola, grupy i statystyki, użytych jako warunków dla swojego segmentu.

Aby usunąć segment:

  1. Przejdź do strony Odbiorcy, a następnie kliknij kartę Segmenty.

  2. Wybierz segmenty, które chcesz usunąć.

  3. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Usunięcie segmentu spowoduje usunięcie tylko samego segmentu, a nie subskrybentów znajdujących się w nim.

Aby wyeksportować subskrybentów według segmentu:
1. Przejdź na stronę Odbiorcy, a następnie kliknij zakładkę Segmenty.

2. Kliknij przycisk Wyświetl segment.

3. Kliknij przycisk Eksportuj i wybierz preferowany typ pliku.

Ostatnio edytowane: 11 lip 2023