Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak tworzyć i używać pola dodatkowe

Pole jest miejscem, w którym przechowywane są informacje wprowadzane przez zapisującego się poprzez formularz zapisu.

Istnieje dziewięć domyślnych pól, które są dostępne w MailerLite, gdy zakładasz konto: Imię, Nazwisko, Email, Telefon, Firma, Kraj, Stan, Miasto i Kod pocztowy.

Pola dodatkowe to pola, które tworzysz dodatkowo do tych domyślnych. Są niezbędne, jeśli chcesz zbierać informacje o swoich odbiorcach. Możesz wykorzystać te dane do dalszego zarządzania odbiorcami i personalizacji kampanii.

Aby utworzyć pola dodatkowe należy:

  1. Przejdź na stronę odbiorcy.

  2. Znajdź zakładkę Pola dodatkowe i kliknij przycisk Utwórz pole dodatkowe w prawym górnym rogu.

Podaj nazwę pola i typ pola. Istnieją trzy typy pól: Tekst, Liczba i Data.

Po wprowadzeniu nazwy i typu pola, kliknij przycisk Utwórz.

Twoje nowe pole pojawi się w zakładce Pola.

Każde pole na koncie MailerLite posiada towarzyszący mu Tag, również te pola, które sam stworzyłeś.

  • {$email} - wstawia adres e-mail Twojego odbiorcy.

  • {$name} - wstawia imię subskrybenta (jeśli jest dostępne).

Zgromadzone dane są doskonałym sposobem na spersonalizowanie kampanii. Na przykład, zamiast pisać "Hej koledzy!" lub "Drodzy czytelnicy", możesz mówić bezpośrednio do każdego zapisanego odbiorcy, używając imienia wpisanego w jego polu Imię.

Aby dodać spersonalizowane zmienne do kampanii za pomocą edytora Drag & drop, zalecamy użycie przycisku Zmienna{x}. Pozwoli to na wybór spośród wszystkich dostępnych tagów.

Zobacz nasz przewodnik dla większej ilości informacji: Jak używać zmiennych w MailerLite.

Przeglądając swoją listę mailingową z poziomu zakładki Odbiorcy, możesz zobaczyć takie informacje, jak adresy e-mail dostępne w bazie, otwarcia, kliknięcia, datę dołączenia do subskrypcji oraz lokalizację. Jeśli chcesz dodać dane z pól dodatkowych do ogólnego podglądu:

  1. Kliknąć przycisk Przełącz kolumny.

  2. Zaznaczyć wszystkie dodatkowe pola, które mają być widoczne.

Aby zebrać więcej informacji o swoich odbiorcach, możesz dodać dowolne pola dodatkowe do formularza typu pop-up, elementu strony lub Landing Page. W ten sposób zapisujący się mogą dostarczyć te dane bezpośrednio po zapisaniu się.

Aby dodać pola dodatkowe do formularzy: 

  1. Kliknij przycisk Edytuj obok nazwy swojego formularza, aby uruchomić edycję formularzy.

  2. Kliknij w pole Email, aby uzyskać dostęp do ustawień dla swojego formularza.

  3. Po prawej stronie panelu, kliknij Dodaj nowe pole.

Następnie możesz wybrać pole, które chcesz dodać i w jaki sposób chcesz je oznaczyć w zależności od preferencji projektowych.

Możesz użyć utworzonych pól dodatkowych jako reguł do utworzenia segmentu.

Korzystając z centrum preferencji na koncie MailerLite (tylko w planie zaawansowanym), Twoi odbiorcy mogą wybrać swoje preferencje i edytować własne dane, jakie podali.

Ostatnio edytowane: 11 lip 2023