Nie znaleziono żadnych wyników...

Zasady programu partnerskiego

Niniejsze Zasady programu partnerskiego zaczynają obowiązywać w momencie, kiedy stajesz się Partnerem w Programie Partnerskim MailerLite. Celem niniejszych Zasad jest wyjaśnienie działania i przedstawienie podstawowych warunków naszego Programu Partnerskiego. W niniejszym dokumencie, „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do MailerLite, a „Ty”, „Ciebie” i „Twój” odnoszą się do Partnera.

Zapisując się jako Partner do Programu Partnerskiego MailerLite wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków.

1. Prawa i obowiązki Partnerów

1.1. Aby zostać Partnerem, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online. Należy podać swoje imię i nazwisko, poprawny adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji. Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – zabronione jest korzystanie z jednego loginu współdzielonego przez wiele osób. Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego zostanie Ci przydzielony unikalny Kod Partnerski. Dozwolone jest umieszczanie linków, banerów lub innych grafik z Twoim Kodem Partnerskim na Twojej stronie, w Twoich wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecanie, dostarczymy Ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach pomiędzy Twoją stroną a stroną MailerLite. Musisz zapewnić, że każdy z linków pomiędzy Twoją stroną a stroną MailerLite prawidłowo wykorzystuje przesłane Ci specjalne formaty linków. Linki do strony MailerLite umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszymi Zasadami, które prawidłowo wykorzystują te specjalne formaty linków są określane jako „Linki Specjalne”. Opłaty za polecenie są wypłacane wyłącznie w odniesieniu do rejestracji na stronie produktu MailerLite bezpośrednio poprzez Linki Specjalne.

1.2. Twoja strona jest nieodpowiednia dla naszego Programu Partnerskiego jeśli promuje nielegalne działania, przemoc, dyskryminację na jakimkolwiek tle, zawiera jakiekolwiek materiały, które naruszają lub pomagają innym naruszać jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, lub narusza prawo, lub jeśli jest w jakikolwiek inny sposób niezgodna z prawem, szkodliwa, zawierająca groźby, zawierająca treści zniesławiające, obsceniczne lub nękające, a także treści, które są niewłaściwe z powodów rasowych, etnicznych lub innych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udziału Partnera w Programie według własnego uznania.

1.3. Zabrania się tworzenia lub projektowania strony internetowej, profilu w sieci społecznościowej lub jakiegokolwiek innego profilu, tak aby strona lub profil przypominała stronę MailerLite lub w sposób, który prowadzi klientów do przekonania, że jesteś MailerLite.

1.4. Jako członek Programu Partnerskiego MailerLite, masz dostęp do Konta Partnerskiego i Pulpitu Partnerskiego, gdzie możesz monitorować zapisy, zakupy i płatności Twoich osób poleconych.

1.5. MailerLite zastrzega sobie prawo do weryfikacji Twojej oferty w dowolnym momencie i zażądania jej zmiany lub wykorzystania zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.

1.6. Partner jest niezależnym podmiotem, a Program Partnerski MailerLite nie oferuje żadnego partnerstwa, spółki joint venture, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub stosunku pracy pomiędzy Partnerem a MailerLite. Nie masz uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu.

1.7. Na swojej stronie nie możesz zamieszczać żadnych oświadczeń, które byłyby sprzeczne z treścią niniejszego punktu.

1.8. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta i hasła. MailerLite nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania wspomnianego powyżej obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa.

1.9. Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuprawnionych celów. Nie możesz naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji.

2. Prawa i obowiązki MailerLite

2.1. MailerLite ma prawo do monitorowania Twojej strony internetowej lub sieci społecznościowych w dowolnym momencie w celu ustalenia, czy przestrzegasz zasad i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

2.2. MailerLite zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim MailerLite, jeśli w jakikolwiek sposób nadużyjesz tego Programu.

2.3. MailerLite nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z niewykorzystaniem przez Ciebie lub osobę przez Ciebie poleconą Specjalnych Linków lub nieprawidłowym wpisaniem Twojego Kodu Partnerskiego, również w zakresie, w jakim takie niewykorzystanie może skutkować zmniejszeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszymi warunkami.

3. Dostęp do Pulpitu Partnerskiego

MailerLite udostępni Ci specjalny Pulpit Partnerski, gdzie będziesz mógł monitorować zapisy, zakupy i kolejne płatności Twoich osób poleconych. Otrzymasz również materiały marketingowe, które będą potrzebne do skutecznej sprzedaży oferty MailerLite.

4. Płatności i zwroty kwot

4.1. Kiedy osoba, którą nam polecisz, zamówi konto, zarobisz 30% nie tylko na początkowej sprzedaży planów miesięcznych i rocznych, ale także na wszelkich powtarzających się płatnościach, których ta osoba dokona. Płatności za dodatki takie jak SitesPro czy Dedicated IP nie są uwzględniane. Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć Specjalny Link (znajdujący się na Twojej stronie, wiadomości e-mail lub innej wiadomości), aby przejść na Stronę MailerLite, a następnie zasubskrybować produkt podczas tej sesji. Osoby polecone muszą przejść przez Twój link partnerski, a następnie zasubskrybować MailerLite w ciągu 45 dni od pierwszej wizyty. Jeśli osoby te wrócą do MailerLite po upływie 45 dni, nie otrzymasz prowizji za ich zakup.

4.2. Istnieje jeden typ opłaty za polecenie, którą można zarobić: Prowizja. Obecnie prowizja wynosi 30% od każdej sprzedaży. Prowizje są wypłacane po osiągnięciu kwoty USD 100 i zażądaniu wypłaty. Wypłacamy prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie wypłacamy prowizji, jeśli osoba powie, że się zapisała lub że wpisała kod polecający, jeśli kod nie był śledzony przez nasz system. Wypłacamy prowizję tylko od transakcji wygenerowanych poprzez prawidłowo sformatowane linki specjalne, które są automatycznie śledzone przez nasze systemy. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczego zachowania, a także nielegalnych, zbyt agresywnych oraz wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

4.3. Abyś mógł otrzymać prowizję partnerską, osoba, którą do nas skierujesz, musi dokonać płatności za pośrednictwem aplikacji MailerLite, używając karty kredytowej lub PayPal.

4.4. Prowizje są wypłacane wyłącznie za pośrednictwem systemu PayPal, dlatego do otrzymywania prowizji wymagane jest posiadanie konta PayPal umożliwiającego przyjmowanie płatności komercyjnych. Nie możemy wysyłać czeków i gotówki, dokonywać płatności osobistych w systemie PayPal ani przelewów na inne konta debetowe lub kredytowe. Jeśli nie posiadasz konta PayPal z możliwością otrzymywania płatności komercyjnych, nie mamy możliwości wypłacenia prowizji.

4.5. Tak długo, jak Twoje aktualne środki z programu afiliacyjnego wynoszą powyżej $100 oraz oraz minimum dwie osoby, którym poleciłeś MailerLite posiadają płatne konta, w momencie Twojego żądania wypłaty, otrzymasz wypłatę w ciągu 45 dni od złożenia wniosku.

4.6. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat pobieranych przez nasz podmiot obsługujący płatności za obsługę płatności prowizyjnych.

4.7. Jeśli z powodu naruszenia niniejszych Zasad programu partnerskiego zostaniesz wykluczony z Programu Partnerskiego, nie zostaną Ci wypłacone żadne bieżące płatności z Twojego salda ani przyszłe płatności za zakupy osób poleconych. Wszelkie płatności zostaną natychmiast wstrzymane. Nie zapewniamy również zwrotu kwot, jeśli naruszysz Zasady naszego Programu Partnerskiego.

5. Wypowiedzenie i zmiany

5.1. Zarówno Ty jak i my możemy wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Partnerskim w dowolnej chwili, z podaniem przyczyny lub bez jej podania, poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony. Pisemne zawiadomienie powinno mieć formę wiadomości e-mail.

5.2. W przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim MailerLite. MailerLite dokłada wszelkich starań, aby nawiązać kontakt się z Partnerem przed wypowiedzeniem jego uczestnictwa w Programie. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do wyeliminowania każdego naruszającego z naszego Programu Partnerskiego bez uprzedniego powiadomienia i przy pierwszym wystąpieniu zabronionego zachowania.

5.3. MailerLite ma prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad programu partnerskiego w dowolnym momencie według własnego uznania. Zostaniesz powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami musisz zakończyć swoje uczestnictwo w Programie Partnerskim. Twój dalszy udział w Programie Partnerskim MailerLite będzie oznaczał zgodę na wprowadzone zmiany.

6. Ograniczenia promocji

6.1. „Spamming” lub niezamówione komercyjne wiadomości e-mail są dla nas nie do przyjęcia i mogą naruszyć nasze dobre imię. Możesz wysyłać wiadomości e-mail promujące MailerLite do swoich odbiorców, o ile odbiorca jest klientem lub subskrybentem Twoich usług lub strony internetowej i posiada możliwość rezygnacji z subskrypcji. Przez cały czas musisz jasno przedstawiać się jako podmiot niezależny od MailerLite. Jeśli dowiemy się, że promujesz nas w niewłaściwy sposób, uznamy to za powód do natychmiastowego zakończenia Twojego uczestnictwa w Programie Partnerskim MailerLite.

6.2. Partnerzy, którzy w swoich kampaniach pay-per-click licytują na słowa kluczowe takie jak mailerlite, mailerlite.com, www.mailerlite, www.mailerlite.com, i/lub wszelkie podobne lub błędnie napisane ich wersje, zostaną uznani za naruszających znak towarowy i zostaną wykluczeni z Programu Partnerskiego MailerLite.

6.3. Partnerzy nie mogą korzystać z żadnych usług reklamowych online (np. Google AdWords, Bing Ads itp.) w celu promowania MailerLite lub działania w naszym imieniu, a także nie mogą wykorzystywać żadnych technologii w celu naruszania naszego Programu Partnerskiego, w tym między innymi aplikacji, która powoduje nadpisanie plików cookie śledzenia prowizji partnera, przechwytuje wyszukiwania w celu przekierowania ruchu przez zainstalowane oprogramowanie oraz ustawia pliki cookie śledzenia prowizji poprzez ładowanie strony MailerLite w ramkach iFrame, ukrytych linkach i automatycznych okienkach pop-up, które otwierają stronę mailerlite.com i tym podobne.

6.4. Partnerzy nie mogą wykorzystywać reklam prowadzących bezpośrednio lub automatycznie przekierowujących do strony www.mailerlite.com lub jakichkolwiek podstron lub subdomen, w tym linków partnerskich takich jak mailerlite.com/a/xxyyzz.

6.5. Partnerzy mogą używać reklam i materiałów reklamowych w celu kierowania ruchu na ich własne treści lub oferty, włączając w to kursy i powiązane materiały. Jednakże partnerom zabrania się używania reklam i materiałów reklamowych, aby bezpośrednio promować MailerLite lub przekierowywać na witrynę mailerlite.com. Zabrania się również używania materiałów reklamowych i reklam w celu promocji jakichkolwiek innych miejsc objętych restrykcjami w Programie Partnerskim MailerLite. To samo tyczy się przekierowań za pomocą linków.

6.6. Partnerom surowo zabrania się polecania własnych firm wyłącznie w celu uzyskania prowizji. Polecenia muszą być autentyczne i dotyczyć podmiotów zewnętrznych, które są zgodne z naszymi celami. Naruszenie tego postanowienia może skutkować zawieszeniem konta, rozwiązaniem umowy i utraceniem oczekujących prowizji za samodzielne polecanie.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. MAILERLITE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB INNEJ, TAKŻE RÓWNORZĘDNEJ PODSTAWY PRAWNEJ W ODNIESIENIU DO ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA DODATKOWEGO, ODSZKODOWANIA ZA SZKODY NASTĘPCZE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SPECJALNYM LUB ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA USZCZUPLENIE DOCHODÓW, UTRATĘ REPUTACJI, LUB UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB UTRACONE SZANSE BIZNESOWE), NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH ODSZKODOWAŃ. PONADTO, BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK ODMIENNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAILERLITE WOBEC UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERA SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB INNEJ, TAKŻE RÓWNORZĘDNEJ PODSTAWY PRAWNEJ NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY OPŁAT PROWIZYJNYCH WYPŁACONYCH UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.

8. Przepisy różne

8.1. Niniejsze Zasady programu partnerskiego wchodzą w życie w momencie, kiedy użytkownik staje się Partnerem i obowiązują do momentu zakończenia współpracy na mocy niniejszego dokumentu.