Nie znaleziono żadnych wyników...

Warunki Zniżek dla Organizacji Non-Profit w MailerLite

Niniejsze wytyczne obejmują warunki, na jakich oferujemy bezpłatne korzystanie z platformy MailerLite zarejestrowanym organizacjom non-profit.

MailerLite promuje inicjatywę, w ramach której zaprasza organizacje non-profit do bezpłatnego korzystania z platformy MailerLite na warunkach określonych w niniejszym regulaminie („Warunki”).

1. Kwalifikacja:

1.1. Organizacja non-profit („Organizacja”) musi zostać oficjalnie zarejestrowana i uznana za jednostkę non-profit przez odpowiedni organ rządowy. Może być wymagany dowód posiadania statusu organizacji non-profit.

1.2. Inicjatywa dotyczy wyłącznie nowej platformy MailerLite. Jeśli Organizacja korzysta obecnie z aplikacji MailerLite Classic, będzie musiała przeprowadzić migrację do nowej wersji MailerLite.

1.3. Konto Organizacji musi być zgodne z Regulaminem MailerLite i innymi dokumentami prawnymi.

2. Procedura dotycząca inicjatywy:

2.1. Aby kwalifikować się do udziału w tej inicjatywie, Organizacja powinna wypełnić formularz kontaktowy i poprosić o zostanie Bezpłatnym Sponsorem. Tytuł bezpłatnego sponsora dodaje Organizację do listy, z której członkowie zespołu MailerLite mogą wybrać organizację do sponsorowania. Organizacja ma możliwość korzystania z usług MailerLite tylko wtedy, kiedy została wybrana przez członka zespołu MailerLite. Jeżeli Organizacja nie zostanie wybrana, nadal będzie uprawniona do 30% zniżki na usługi MailerLite. Rabat 30% nie łączy się z innymi rabatami.

2.2. Jeżeli Organizacja zostanie wybrana przez członka zespołu MailerLite, MailerLite skontaktuje się z Organizacją na adres e-mail, pod którym zarejestrowane jest jej konto. Organizacja powinna spodziewać się kontaktu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Brak kontaktu z Organizacją w ciągu 30 dni oznacza, że Organizacja nie została wybrana przez członka zespołu MailerLite.

2.3. Jeśli Organizacja płaci za usługi MailerLite z 30% rabatem, a później zostanie wybrana przez członka zespołu MailerLite do otrzymania bezpłatnych usług, bezpłatna usługa rozpocznie się po zakończeniu okresu trwania pierwotnie zakupionego planu przez Organizację. 

3. Wymóg dotyczący marki: aby zachować oferowaną zniżkę, Organizacja będzie musiała dodać logo MailerLite do swoich szablonów wiadomości e-mail.

4. Zgoda na reklamę: MailerLite zastrzega sobie prawo do zaprezentowania opinii lub case study w swoich materiałach marketingowych, tym samym angażując Organizację w nasze kampanie. Może to obejmować współpracę z Organizacją w celu przeprowadzenia wywiadu do case study. Uczestnicząc w inicjatywie, Organizacja wyraża zgodę na taką prezentację oraz na wykorzystanie przez MailerLite wszelkich materiałów uzyskanych od Organizacji w celach marketingowych w dowolny sposób, jaki MailerLite uzna za stosowny.

5. Bezpłatny okres użytkowania: Organizacja otrzymuje bezpłatny dostęp do subskrypcji MailerLite Premium na okres dwóch lat. Okres 2 lat rozpoczyna się wtedy, kiedy kontakt wspomniany z Klauzuli 1.1. tych warunków zostanie zatwierdzony przez członka MailerLite, a konto zostanie przekształcone w konto non-profit. Ten proces może potrwać 3–5 dni roboczych.

6. Zakres wykorzystania: konto MailerLite udostępnione Organizacji może być wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z działalnością non-profit Organizacji. Jakiekolwiek wykorzystanie wykraczające poza cele charytatywne lub edukacyjne Organizacji jest zabronione.

7. Wsparcie i konserwacja: usługi obsługi klienta i konserwacji MailerLite świadczone są w celu pomocy w przypadku problemów technicznych i zapytań związanych z kontem Organizacji. Jednakże zakres i poziom wsparcia mogą się różnić i mogą ulec zmianie według uznania MailerLite.

8. Zakończenie świadczenia usług: MailerLite zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu Organizacji do platformy MailerLite w dowolnym momencie z powodu naruszenia Regulaminu MailerLite, innych dokumentów prawnych lub z jakiegokolwiek innego powodu uznanego przez MailerLite za niezbędny, w tym braku współpracy z Klauzulą 1, 2, 3, 4 i/lub 6 niniejszych Warunków.

9. Zmiany Warunków: MailerLite może modyfikować niniejsze Warunki według własnego uznania. Organizacja zostanie powiadomiona o wszelkich zmianach, a dalsze korzystanie z platformy MailerLite oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.

10. Właściciel danych: Organizacja pozostaje właścicielem danych i treści przesłanych na platformę MailerLite.

11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja: niniejsze warunki podlegają prawu Republiki Irlandii i będą interpretowane zgodnie z nim, w przypadku gdy Organizacja ma siedzibę w EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii. Jeśli Organizacja ma siedzibę w jakimkolwiek innym kraju, podlega jurysdykcji stanu Delaware. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w wyżej wymienionych jurysdykcjach.