Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak zintegrować Squarespace z MailerLite?

Zbieraj informacje o subskrybentach i subskrybentkach bez wysiłku. Wykorzystaj integrację formularzy Squarespace z kontem w MailerLite.

💡 Ważne

Aby integracja Squarespace i MailerLite działała poprawnie:

 • Należy posiadać plan Business lub Commerce w Squarespace. Funkcje integracji, w tym niezbędna funkcja Wstrzykiwania kodu, nie są dostępne w planach Personal.

 • Twoja witryna musi być aktywna i nie może znajdować się w trybie konserwacji.

W MailerLite:

 1. Przejdź do zakładki Integracje

 2. Znajdź Squarespace i kliknij Sprawdź.

3. Wybierz grupę/grupy w MailerLite, do których mają zostać dodani subskrybenci i subskrybentki Squarespace.  

4. Skopiuj dostarczony kod Javascript.

W Squarespace:

 1. Wybierz stronę internetową, którą chcesz zintegrować z MailerLite.

 2. Otwórz panel Code Injection (Wstrzykiwanie kodu). Możesz też przejść do Website > Utilities > Website Tools > Code Injection (Strony > Narzędzia > Narzędzia strony > Wstrzykiwanie kodu).

 3. Wklej dostarczony fragment kodu JavaScript do Nagłówka.

4. Naciśnij Save (Zapisz).

Wróć do edytora strony w Squarespace. Możesz teraz dodawać formularze subskrypcji za pomocą bloków (wybierając opcję Newsletter lub Formularze) lub dodając nową sekcję, która zawiera dowolny formularz z polem wyboru.

Po pomyślnym wstrzyknięciu fragmentu JavaScript w integracji MailerLite do witryny Squarespace, następnym krokiem jest dodanie formularzy subskrybentów i subskrybentek. 

Aby rozpocząć:

 1. Przejdź do Edytora stron i wybierz stronę, na której chcesz dodać formularz subskrypcji. Może to być strona główna, dedykowana strona subskrypcji lub inna wybrana sekcja w witrynie.

 2. Dodaj blok. Kliknij punkt, w którym chcesz dodać formularz. Squarespace przedstawi różne opcje bloków.

Wybierz blok:

 • Dla newsletterów: Wybierz blok Newsletter, aby uzyskać prosty formularz subskrypcji. Ten blok został zaprojektowany specjalnie do przechwytywania adresów e-mail i integrowania ich z listami mailingowymi.

 • Dla niestandardowych formularzy: Wybierz blok Form dla bardziej szczegółowych formularzy. Ta opcja umożliwia dodawanie różnych typów pól, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail i pól niestandardowych.

3. Dostosuj Twój formularz. W ustawieniach bloku można dostosować pola formularza, tekst przycisku i wiadomość po wysłaniu.

⚠️ Wymagane pole wyboru

Integracja została zaprojektowana do działania z formularzami, które zawierają pole wyboru opt-in/signup w polu e-mail. Jest to ważne dla zachowania zgodności ze standardami prawnymi i zapewnienia, że subskrybenci i subskrybentki aktywnie wyrażają zgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości.

Wiele domyślnych formularzy dostarczanych w blokach sekcji Squarespace domyślnie nie zawiera pola wyboru rejestracji. Ważne jest, aby ręcznie dodać pole wyboru do formularzy, aby włączyć integrację.


1. Na wybranej stronie przejdź do trybu edycji, aby móc zmodyfikować zawartość.

2. Użyj ikony +, aby dodać nową sekcję.

3. Squarespace oferuje różne wstępnie zaprojektowane szablony sekcji, które zawierają formularze. Wybierz taki, który pasuje do projektu Twojej witryny i Twoich potrzeb. Pamiętaj, aby dodać pole wyboru zapisu do newslettera.

4. Podobnie jak w przypadku bloków, dostosuj pola, wygląd i ustawienia przesyłania formularza do Twoich wymagań.

⚠️ Pola formularzy

Poniższe pola można dodać z formularzy Squarespace do listy subskrybentów i subskrybentek w MailerLite:

 • Imię

 • Nazwisko

 • E-mail

Jeśli formularz Squarespace zawiera dodatkowe pola (np. Temat, Wiadomość), nie zostaną one przeniesione do MailerLite. Integracja będzie jednak nadal działać, jeśli obecne są dodatkowe pola.

Po dodaniu uniwersalnego skryptu śledzącego MailerLite do strony w Squarespace, możesz łatwo dodawać formularze pop-up.

Najpierw utwórz nowy formularz pop-up w Twoim koncie MailerLite. Następnie go aktywuj.

Po odświeżeniu witryny Squarespace formularz powinien pojawić się zgodnie z ustawieniami widoczności w MailerLite (np. wyświetlanie po 5 sekundach). Zebrane dane zostaną zsynchronizowane z wyznaczoną grupą subskrybentów i subskrybentek w MailerLite.

Masz wiele formularzy?

Korzystanie z jednego skryptu Javascript MailerLite oznacza, że jeśli w MailerLite włączonych jest wiele formularzy, wszystkie będą wyświetlane na stronie Squarespace. Aby tego uniknąć, możesz dostosować ustawienia widoczności dla każdego formularza w MailerLite, dodając adres URL dla witryny w Squarespace.

Zobacz: Jak naprawić formularz pop-up pokazujący się na wielu stronach internetowych?

Aby dodać do strony Squarespace formularz typu Element strony utworzony w MailerLite:

W MailerLite:

Najpierw utwórz nowy formularz typu Element strony i aktywuj go.

Przewijając w dół w Podglądzie formularza, zobaczysz dwa fragmenty Javascript. Pierwszy zaczyna się od:

<!-- MailerLite Universal -->

Drugi kod jest znacznie krótszy. Skopiuj drugi fragment kodu Javascript.

W Squarespace:

1. Dodaj nowe Pole kodu.

2. Wstaw tam drugi fragment kodu Javascript. Upewnij się, że opcja Wyświetl kod źródłowy pozostaje wyłączona.

3. Odśwież Twoją stronę, aby zobaczyć osadzony formularz MailerLite. Należy pamiętać, że formularz nie będzie wyświetlany w trybie edycji, a strona musi być dostępna w trybie podglądu lub za pośrednictwem poglądowego linku, aby formularz został wyświetlony.

Wszystkie zebrane dane zostaną zsynchronizowane z wyznaczonymi grupami odbiorców MailerLite.

Możesz skorzystać z naszej integracji ze Squarespace, aby połączyć blok newslettera na Twojej stronie Squarespace z kontem MailerLite.

Ważne! Ta integracja działa tylko z wersją MailerLite Classic.

W tej chwili nadal tworzymy integracje dla nowej wersji MailerLite, a bezpośrednia integracja ze Squarespace nie jest jeszcze dostępna. Aby zobaczyć opcje integracji nowego MailerLite ze Squarespace, sprawdź integracje innych firm, takie jak Zapier.

Inną opcją jest utworzenie formularza typu Element strony w MailerLite, a następnie skopiowanie/wklejenie kodu HTML bezpośrednio do witryny Squarespace.

Aby skonfigurować integrację Squarespace:

1. Użyj głównego menu rozwijanego, aby przejść do strony Integracje.

 1. Znajdź Squarespace i kliknij Użyj.

 2. Przewiń w dół i przełącz status integracji na On (Aktywny).

 3. Wybierz grupę, do której zostaną dodani subskrybenci i subskrybentki w bloku Newslettera i kliknij Zapisz.

 1. Przewiń w dół i skopiuj fragment kodu JavaScript zgodnie z instrukcją.

 1. Zaloguj się do Twojej strony w Squarespace.

 2. Przejdź do Ustawień, a następnie do Zaawansowane.

 3. Kliknij Wstrzykiwanie kodu.

 1. Wklej fragment kodu JavaScript do pola Nagłówek i kliknij Zapisz.

 1. Przejdź z powrotem do strony zawierającej blok Newslettera i kliknij przycisk Edytuj.

 2. Kliknij blok Newslettera, a następnie ikonę ołówka.

 1. Wybierz zakładkę Storage (Przechowywanie).

 2. Kliknij Connect other services (Połącz inne usługi).

 3. Wybierz Dysk Google (do tego kroku potrzebne będzie konto Google).

 4. Aby integracja MailerLite Squarespace działała, musisz upewnić się, że dane o Twoich subskrybentach i subskrybentkach nie są pobierani przez inne usługi, takie jak natywne kampanie e-mail Squarespace. Dlatego jako miejsce przechowywania należy wybrać Dysk Google.

 5. Nazwij swój arkusz Google i kliknij Zastosuj.

To wszystko! Subskrybenci i subskrybentki, którzy wypełnią formularz w bloku Newslettera, zostaną dodani przez MailerLite do wybranej na stronie integracji grupy.

Aby integracja działała, Twój plan Squarespace musi być planem Business lub Commerce, a Twoja witryna musi być aktywna. Integracja nie będzie działać w trybie konserwacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, a chętnie Ci pomożemy.

Uwaga: Chętnie pomożemy w przypadku jakichkolwiek problemów po naszej stronie, ale nie mamy dostępu do kont w innych aplikacjach lub narzędziach, nawet jeśli są one połączone z kontem Mailerlite. Ogranicza to wsparcie, które możemy zaoferować, dlatego zachęcamy do skontaktowania się bezpośrednio z zespołem wsparcia narzędzi innych firm w celu uzyskania lepszej pomocy.

W tym przypadku stronę wsparcia Squarespace można znaleźć tutaj.

Ostatnio edytowane: 1 kwi 2024