Nie znaleziono żadnych wyników...

Zbiorcze aktualizowanie, usuwanie i dodawanie informacji o subskrybentach

Jeśli masz dużą grupę subskrybentów i chcesz zaktualizować lub usunąć ich dane zbiorczo, możesz użyć funkcji importu odbiorców i pól dodatkowych, aby to osiągnąć.

Najpierw wyeksportuj grupę lub listę, którą chcesz zaktualizować. Upewnij się, że pole dodatkowe, które chcesz zaktualizować, znajduje się w pliku, zaznaczając je w sekcji Sortuj.

Więcej informacji na temat eksportowania listy odbiorców można znaleźć w naszym przewodniku na temat eksportu subskrybentów.

Po wyeksportowaniu listy, wprowadź zmiany w pliku. Obejmuje to usunięcie "starych" informacji z pliku i zastąpienie ich nowymi, upewniając się, że wartości pozostają w tym samym polu dodatkowym. Jeśli dodajesz informacje do pola, które było puste, po prostu wypełnij wartości w pliku.


Po zaktualizowaniu wartości pól dodatkowych w pliku, można je ponownie zaimportować na swoje konto. MailerLite nie duplikuje subskrybentów, więc ponowne zaimportowanie dokładnie tego samego adresu e-mail nie będzie miało wpływu na rozliczenia. Zamiast tego system zaktualizuje istniejący adres e-mail o nowe informacje w zaimportowanym pliku. Więcej informacji na temat importowania plików można znaleźć w naszym przewodniku na temat importowania subskrybentów.

Ostatnio edytowane: 11 lip 2023