Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak dodać istniejących subskrybentów do workflow

W chwili obecnej możliwe jest jedynie ręczne dodawanie istniejących odbiorców do stworzonego workflow przy użyciu wyzwalacza, którym jest zapisanie się subskrybenta do grupy. Nie jest możliwe ręczne dodanie subskrybenta do jakiegokolwiek innego typu workflow.

Workflow może zostać wywołany tylko jeśli jest aktywny. Zatem gdy aktywujesz nowy workflow, tylko nowi odbiorcy będą go uruchamiać. Dla istniejących subskrybentów można go uruchomić ręcznie, korzystając z poniższych kroków.

Aby ręcznie dodać istniejącego subskrybenta, należy otworzyć workflow w trybie edycji oraz kliknąć na Dodaj odbiorców do procesu workflow na prawym pasku bocznym.

Zobaczysz informacje o liczbie istniejących subskrybentów na daną chwilę, którzy są częścią grupy wyzwalającej, ale nie zostali jeszcze dodani do workflow. Możesz wybrać, czy chcesz uruchomić tych subskrybentów od początku workflow, czy od określonego etapu ścieżki działania.

Po wybraniu opcji kliknij przycisk Wybierz.

Ostatnio edytowane: 20 lip 2023