Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak ustawić wyzwalacz automatyzacji

Wyzwalacz automatyzacji - tigger, to zdarzenie, które automatycznie uruchomi proces automatyzacji, gdy tylko to zdarzenie będzie miało miejsce. Wybór wyzwalacza jest pierwszym krokiem w tworzeniu workflow.

Istnieje sześć domyślnych wyzwalaczy do wyboru podczas tworzenia workflow automatyzacji:

 • Kiedy subskrybent dołącza do grupy

 • Kiedy subskrybent wypełnił formularz

 • Kiedy subskrybent kliknie w link

 • Zaktualizowane pole 

 • Rocznica określonej daty

 • Dokładne dopasowanie daty

Jeśli używasz MailerLite z planem Advanced, możesz dodać nawet trzy wyzwalacze do każdej automatyzacji, co pozwala na skonfigurowanie wielu ścieżek wejścia do jednego workflow. Aby dowiedzieć się, jak użyć kilku wyzwalaczy, sprawdź Jak ustawić wiele wyzwalaczy w przepływie automatyzacji.

Klikając w przycisk Utwórz workflow otworzy edytor workflow i na pasku bocznym pojawi się prośba o wybranie wyzwalacza.

Jeśli ustawisz wyzwalacz Kiedy subskrybent dołącza do grupy, workflow zostanie uruchomiony, gdy subskrybent dołączy do wybranej przez ciebie grupy.

Aby ustawić wyzwalacz członkostwa w grupie:

 1. Wybierz wyzwalacz Kiedy subskrybent dołącza do grupy.

 2. Na pasku bocznym pod nazwą Grupa odbiorców, wybierz grupę, dla której ma zostać uruchomiony workflow po dołączeniu do niej. Alternatywnie, kliknij przycisk Utwórz nową grupę, aby stworzyć grupę specjalnie dla tej automatyzacji.

 1. Na pasku bocznym, w zakładce Ustawienia, znajduje się pole wyboru zatytułowane Powtarzaj workflow dla odbiorców, którzy ponownie dołączą do tej samej grupy. Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby workflow uruchamiał się za każdym razem, gdy subskrybenci dołączają do grupy wyzwalacza. Subskrybenci mogą być jednak aktywowani tylko raz na 24 godziny.

  Jeśli pozostawisz to pole niezaznaczone, subskrybenci ukończą workflow raz i nie uruchomią go po raz drugi.

Uwaga: Subskrybent nie może dołączyć do grupy, której jest już członkiem. Aby subskrybent mógł ponownie dołączyć do grupy wyzwalacza (a więc ponownie uruchomić workflow), musi najpierw zostać z niej usunięty.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Gdy ustawisz wyzwalacz przepływu pracy na Gdy subskrybent wypełnił formularz, przepływ zostanie uruchomiony, gdy subskrybent wprowadzi swoje dane do formularza subskrypcji i kliknie wyślij.

Aby ustawić wyzwalacz formularza:

 1. Wybierz wyzwalacz Gdy subskrybent wypełnił formularz.

 2. Na pasku bocznym, w zakładce Wybierz formularz, wybierz formularz, którego chcesz użyć jako wyzwalacza.

 1. Na pasku bocznym pod Ustawieniami zobaczysz pole wyboru oznaczone jako Reaktywuj pełny workflow za każdym razem, gdy odbiorca wypełni formularz; zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby workflow powtarzał się za każdym razem, gdy subskrybent wypełni ten sam formularz.

  Pozostaw to pole niezaznaczone, jeśli chcesz, by subskrybenci ukończyli ten workflow tylko raz.

 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Należy zwrócić uwagę na to, że subskrybenci, którzy wypełnią formularz, uruchomią workflow tylko wtedy, gdy jest on aktywny w momencie wypełniania formularza. Nie możesz ręcznie wyzwalać automatyzacji dla subskrybentów po tym fakcie; jedynym sposobem na wyzwolenie automatyzacji uruchamianej dla tego wyzwalacza jest wypełnienie przez subskrybenta tego formularza.

Jeśli masz już na swojej liście subskrybentów, których chcesz włączyć do tej automatyzacji, zalecamy użycie wyzwalacza Kiedy odbiorca dołącza do grupy. Możesz wtedy wybrać grupę, która jest podłączona do twojego formularza i uruchomić tych subskrybentów ręcznie.

Gdy wyzwalaczem będzie reguła Gdy subskrybent kliknie w link, workflow zostanie uruchomiony, gdy subskrybent kliknie określony link w dowolnej wiadomości automatyzacji lub kampanii.

Aby ustawić wyzwalacz linku:

 1. Wybierz wyzwalacz Gdy subskrybent kliknie w link.

 2. Na pasku bocznym w obszarze Link wpisz dokładny adres URL, w który subskrybenci będą klikać, aby uruchomić workflow. Zalecamy skopiowanie i wklejenie linku, aby upewnić się, że jest on dokładnie taki sam jak ten, w który będą klikać subskrybenci.

 1. Na pasku bocznym pod Ustawieniami, zobaczysz pole wyboru oznaczone jako Reaktywuj pełny workflow za każdym razem, gdy odbiorca kliknie na link. Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby workflow powtarzał się za każdym razem, kiedy subskrybent kliknie ten sam link.

  Pozostaw pole niezaznaczone, jeśli chcesz, by subskrybenci ukończyli workflow tylko za pierwszym razem, gdy klikną w link uruchamiający wyzwalacz.

 2. Kliknij Zapisz, aby zastosować wprowadzone ustawienia wyzwalacza.

Gdy używasz wyzwalacza Zaktualizowane pole, workflow zostanie uruchomiony, gdy wybrane przez Ciebie pole subskrybenta zostanie zaktualizowane i będzie pasowało do reguły wyzwalacza.

Subskrybent uruchomi workflow, gdy tylko wybrane pole spełni określoną regułę. Dotyczy to sytuacji:

 • Kiedy ręcznie zaktualizujesz pole subskrybenta w jego profilu

 • Kiedy pole subskrybenta jest aktualizowane przez ankietę

 • Kiedy pole subskrybenta jest aktualizowane poprzez podjęte działanie w dowolnym workflow

 • Kiedy subskrybent wprowadzi informacje do formularza zapisu w MailerLite

 • Kiedy subskrybent jest dodawany jako pojedynczy użytkownik

Uwaga: Dodanie subskrybentów z prawidłowymi polami za pośrednictwem pliku CSV lub TXT nie uruchomi workflow.

Aby skonfigurować wyzwalacz pola:

 1. Wybierz wyzwalacz workflow Zaktualizowane pole.

 2. Na pasku bocznym w obszarze Pole niestandardowe wybierz pole, które ma wyzwalać workflow przy aktualizacji.

 3. Wybierz regułę, którą chcesz zastosować do tego pola.

 4. Podaj wartość, którą pole musi zawierać, aby uruchomić workflow.

Podczas tworzenia wyzwalacza Zaktualizowane pole możesz wybrać jedną z poniższych reguł:

 • Zawiera

 • Nie zawiera

 • Jest równy

 • Jest jednym z

 • Nie jest równy

 • Nie jest jednym z

 • Nie występuje

 • Występuje

Tworzy to warunek, który jest twoim wyzwalaczem workflow. Na przykład, twoim wyzwalaczem może być:

Pole: Kraj

Reguła: Jest równy

Wartość: Polska.

W tym przykładzie, gdy pole Kraj subskrybenta zostanie zaktualizowane o wartość równą Polsce, automatycznie uruchomi workflow.
Wprowadzona wartość nie rozróżnia wielkości liter. Jeśli więc regułą wyzwalającą jest Kraj równy Francji, workflow nadal będzie wyzwalany dla subskrybentów, których pole Kraj zawiera francję.

Po wybraniu wyzwalacza Rocznica określonej daty, workflow zostanie uruchomiony co roku, w dniu pasującym do wybranego pola niestandardowego. Jest to świetne rozwiązanie dla e-maili urodzinowych i rocznicowych.

Aby ustawić swój jubileuszowy wyzwalacz:

 1. Wybierz wyzwalacz Data rocznicy.

 2. Na pasku bocznym wybierz Grupę, którą chcesz uwzględnić w tym workflow.

 3. Wybierz niestandardowe pole daty, za pomocą którego chcesz uruchomić workflow. Możesz wybrać, czy workflow ma być uruchomiony Na lub Przed datą podaną w polu niestandardowym.

 4. Wybierz porę dnia, o której ma zostać uruchomiona automatyzacja.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować wprowadzone ustawienia wyzwalacza.

Uwaga: Ten wyzwalacz sprawdza wartość pola wybranej daty dla każdego użytkownika wybranej grupy codziennie o 4:00 rano GMT/UTC +00:00. Na przykład subskrybenci, którzy mają zostać uruchomieni 21 stycznia, muszą dołączyć do grupy przed 21 stycznia o 4 rano.


Dodatkowo format daty musi być YYYY-MM-DD.

Wyzwalacz dokładnego dopasowania daty jest podobny do wyzwalacza rocznicy, jednakże nie będzie on powtarzał się co roku w tym samym dniu. Zamiast tego, będzie wyzwalany tylko przy dokładnym dopasowaniu pola niestandardowego.

Aby ustawić swój wyzwalacz Dokładne dopasowanie daty:

 1. Wybierz wyzwalacz Dokładne dopasowanie daty.

 2. Na pasku bocznym wybierz Grupę, którą chcesz uwzględnić w tym przepływie.

 3. Wybierz niestandardowe pole daty, za pomocą którego chcesz uruchomić przepływ. Możesz wybrać, czy przepływ ma być uruchamiany na lub przed datą podaną w polu niestandardowym.

 4. Wybierz porę dnia, o której ma być uruchomiona automatyzacja.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Uwaga: Ten wyzwalacz sprawdza wartość pola wybranej daty dla każdego użytkownika w wybranej grupie codziennie o 4:00 rano GMT/UTC +00:00. Na przykład subskrybenci, którzy mają zostać uruchomieni 21 stycznia, muszą dołączyć do grupy przed 21 stycznia o 4 rano.


Dodatkowo format daty musi być YYYY-MM-DD.

Jeśli masz zainstalowaną wtyczkę MailerLite dla Shopify, BigCommerce, PrestaShop lub WooCommerce, to będziesz mieć dostęp do wyzwalaczy automatyzacji e-commerce. Oznacza to, że zdarzenia, które występują w Twoim sklepie, mogą uruchamiać automatyzacje w MailerLite.

Do wyzwalaczy e-commerce należą:

 • Porzucony koszyk 

 • Zakup dowolnego produktu

 • Zakup określonego produktu

 • Zakupy z danej kategorii

Uwaga: Aby uruchomić automatyzację wykorzystującą wyzwalacz e-commerce, klienci Twojego sklepu muszą być również subskrybentami newslettera i zaakceptować otrzymywanie od Ciebie informacji marketingowych. Może to nastąpić poprzez wypełnienie któregokolwiek z formularzy zapisu lub poprzez zaznaczenie pola akceptacji działań marketingowych podczas zakupu.

Po wybraniu wyzwalacza Porzucony koszyk, workflow będzie uruchamiany, gdy subskrybent doda przedmioty do koszyka, ale opuści go przed zakupem.

Aby ustawić wyzwalacz porzuconego koszyka:

 1. Na pasku bocznym kliknij zakładkę Automatyzacja E-commerce.

 2. Wybierz wyzwalacz Porzucony koszyk.

 3. Na pasku bocznym wybierz liczbę godzin (lub dni/tygodni/miesięcy) po porzuceniu koszyka, po których chcesz, aby Twoja automatyzacja została uruchomiona.

 4. W sekcji Ustawienia znajduje się pole wyboru zatytułowane Powtarzaj przepływ dla subskrybentów tylko raz. Po jego zaznaczeniu, subskrybenci ukończą sekwencję tylko przy pierwszym uruchomieniu workflow. Jeśli chcesz, aby subskrybenci otrzymywali e-mail za każdym razem, gdy porzucą swój koszyk, pozostaw to pole niezaznaczone.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Ten wyzwalacz automatyzacji będzie uruchamiany dla Twoich klientów, którzy są jednocześnie subskrybentami newslettera lub kupującymi po raz pierwszy, jeśli podali swój adres e-mail i zaakceptowali zgody marketingowe.

Automatycznie zostanie wygenerowany e-mail, który zawiera blok porzuconego koszyka.

Uwaga: Podczas korzystania z porzuconych koszyków w MailerLite, upewnij się, że wiadomości o porzuconych koszykach są wyłączone w twojej platformie e-commerce.

Jeśli wybierzesz wyzwalacz Zakup dowolnego produktu, workflow automatyzacji zostanie uruchomiony, gdy subskrybent dokona zakupu w Twoim sklepie i zakup ten zostanie oznaczony jako zakończony.

Aby ustawić ten wyzwalacz:

 1. Na pasku bocznym kliknij kartę Automatyzacja E-commerce.

 2. Wybierz wyzwalacz Zakup dowolnego produktu.

 3. W sekcji Ustawienia znajduje się pole wyboru zatytułowane Powtarzaj workflow dla subskrybentów tylko raz. Gdy jest ono zaznaczone, subskrybenci ukończą sekwencję tylko za pierwszym razem, gdy uruchomią workflow; jest to przydatne, jeśli chcesz stworzyć automatyczny e-mail wysyłany za pierwszym razem, gdy subskrybent dokona zakupu w Twoim sklepie.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Jeśli wybierzesz wyzwalacz Zakup określonego produktu, workflow automatyzacji zostanie uruchomiony, gdy subskrybent zakupi konkretny produkt, który wybrałeś i ten zakup zostanie oznaczony jako zakończony.

Aby ustawić konkretny wyzwalacz produktu:

 1. Na pasku bocznym kliknij kartę Automatyzacja E-commerce.

 2. Wybierz wyzwalacz Zakup określonego produktu.

 3. Kliknij przycisk oznaczony jako Wybierz produkt z Twojego sklepu.

 1. Wybierz produkt, który po zakupie ma uruchomić przepływ i kliknij Wstaw.

 2. W Ustawieniach, znajduje się pole wyboru oznaczone jako Powtórz przepływ dla subskrybentów tylko raz. Gdy jest ono zaznaczone, subskrybenci będą mogli wykonać workflow tylko raz, nawet jeśli zakupią produkt wielokrotnie.

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Gdy wybierzesz wyzwalacz Zakupy z danej kategorii, workflow automatyzacji zostanie uruchomiony, gdy subskrybent zakupi dowolny produkt z kategorii, którą wskażesz.

Aby ustawić ten wyzwalacz:

 1. Kliknij kartę Automatyzacja E-commerce.

 2. Wybierz wyzwalacz Zakupy z danej kategorii.

 3. Wybierz kategorię, której chcesz użyć jako wyzwalacza.

 4. W Ustawieniach, zobaczysz pole wyboru oznaczone jako Powtórz przepływ dla subskrybentów tylko raz. Po zaznaczeniu go, subskrybenci ukończą workflow tylko raz, nawet jeśli dokonają zakupu z tej kategorii wielokrotnie.

 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować ustawienia wyzwalacza.

Ostatnio edytowane: 8 sie 2023