Nie znaleziono żadnych wyników...

Jak zmienić adres nadawcy

Adres nadawcy to adres e-mail, z którego wysyłane są Twoje kampanie. To adres, który odbiorcy Twoich kampanii mogą zobaczyć w polu Od na swojej skrzynce pocztowej.

Aby zmienić domyślny adres nadawcy:

 1. Przejdź do strony Ustawienia.

 2. Kliknij zakładkę Ustawienia domyślne.

 3. W polu Domyślny nadawca wprowadź preferowane informacje o nadawcy.

 1. Przewiń na dół strony i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Aby zmienić adres nadawcy dla danej kampanii:

 1. Przejdź do zakładki Kampanie.

 2. Znajdź nazwę kampanii dla której adres nadawcy chcesz zmienić i kliknij Edytuj.

 3. W polu o nazwie "Nazwa nadawcy" wprowadź pożądaną nazwę oraz adres nadawcy, a następnie kliknij przycisk Następny krok.

Aby zmienić adres nadawcy wiadomości e-mail należącej do workflow z użyciem automatyzacji:

 1. Przejdź do strony Automatyzacje.

 2. Kliknij przycisk Edytuj obok automatyzacji zawierającej wiadomość e-mail, której adres nadawcy chcesz zmienić.

 3. Po wejściu do edycji wybranego workflow, kliknij etap, który chcesz edytować.

 4. Na pasku bocznym, w polu o nazwie “Nadawca wiadomości”, wprowadź wybraną nazwę, a poniżej adres e-mail nadawcy.

E-mail double opt-in to automatyczna wiadomość potwierdzająca, która jest wysyłana do odbiorców, zaraz po wypełnieniu przez nich formularza zapisu z  opcją double opt-in.

Aby zmienić adres nadawcy wiadomości potwierdzających dla formularza double opt-in:

 1. Przejdź na stronę Formularze (lub do zakładki Strony, jeśli chcesz edytować wiadomość double opt-in dla landing page).

 2. Kliknij przycisk Podgląd formularza, którego adres nadawcy chcesz zmienić.

 3. Kliknij zakładkę Ustawienia double opt-in.

 4. Kliknij przycisk Edytuj obok pola o nazwie Nadawca, aby edytować adres nadawcy tej wiadomości e-mail.

 5. W polu Wiadomość potwierdzająca wprowadź wybrane informacje o nadawcy.

Uwaga: Zalecamy używanie własnej nazwy nadawcy oraz adresu e-mail. Dodatkowo sugerujemy, aby unikać adresów typu "no-reply". Używanie własnego i rozpoznawalnego adresu nadawcy może poprawić dostarczalność Twoich wiadomości. Świetnym sposobem na zmaksymalizowanie dostarczalności Twoich kampanii jest uwierzytelnienie domeny wysyłającej.

Ostatnio edytowane: 5 mar 2024