No results were found...

Anna Fink

Language Czech, English
Country Czech Republic
Price €34/hour
Expert in
  • Landing pages
  • MailerLite account setup
  • Marketing automation
  • Migration service
  • Website design
  • WordPress
  • Zapier
  • Training

Ahoj, já jsem Anna.
Jsem webdesigner. Tvořím webové stránky a dělám podporu pro malé podnikatele, technickou i kreativní. Pomáhám lidem připojit jejich emailing na webové stránky, převést weby, automatizování. Na závěr spolupráce lidi tento systém naučím, aby mohli vše ovládat samostatně.

Vystudoval jsem grafiku, takže mám i vizuální cítění. Věřím, že při tvorbě webu je dobré mít technický a vizuální cit, i když nejdůležitější je samozřejmě obsah.

Pomohu Vám při řešení různých zapeklitostí, které Vám berou čas.
To, co je pro Vás trápení pro mě je výzva.

Těším se na společnou spolupráci

// ENG

Hi, I'm Anna.
I'm a web designer. I create websites and do support for small businesses, both technical and creative. I help people connect their emailing to websites, convert sites, automate. At the end of the collaboration, I will teach people this system so that they can control everything independently.

I studied graphics, so I also have a visual feeling. I believe that when creating a website, it is good to have a technical and visual feel, although the most important thing is, of course, the content.

I will help you solve various complications that take your time.
What is bothering you is a challenge for me.

I look forward to working together

No portfolio yet...

Contact expert

Stop War! Help Ukraine! See what you can do