Search MailerLite
Start typing to search

No results

About Ashig Ganbold

Ливэнт агентлаг нь маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг сүүлийн 3 жил үзүүлж байгаа шинэ хамт олон юм. Бид дийлэнхдээ маркетингийн автоматжуулалт, ландинг хуудас буюу газардах хуудас, имэйл маркетинг, дижитал маркетингийн талбарууд дээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг ба дийлэнхдээ боловсролын салбар дээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Манай баг одоогийн байдлаар сургалтын салбар, хэвлэл мэдээллийн салбар, онлайн худалдааны салбарууд дээр хэд хэдэн компани дээр үйлчилгээгээ үзүүлээд байна.