Search MailerLite
Start typing to search

No results

About Kasia Borkowska

PL

Jestem specjalistką od optymalizacji biznesów online. Pomagam przedsiębiorczym kobietom w prowadzeniu ich biznesów, zapewniając wsparcie techniczne i organizacyjne. Tworzę procesy i procedury, dzięki którym moje klientki mogą zoptymalizować swoje działania i skupić się na pracy z klientami.

Zajmuję się techniczną stroną biznesu online tworząc m.in.: strony lądowania, formularze zapisu, ścieżki klienta i automatyzacje mailowe. Opiekuję się blogami. Wspieram twórców podczas tworzenia kursów, subskrypcji i produktów elektronicznych.

Napisałam e-book "Współpraca z klientami dla freelancerek" o tym, jak ustalić pacę z klientami w duchu stress-free.

EN

I am an online business optimization specialist. I help entrepreneurs in running their businesses by providing technical and organizational support. I create processes and procedures thanks to which, my clients can optimize their activities and focus on working with clients.

I deal with the technical side of online business, creating, among others: landing pages, registration forms, sales funnels and email automation. I look after blogs. I support online creators in making courses, subscriptions and electronic products.