No results were found...

MailerLite certified expert

Katarzyna Zielonka-Borgosz | Firmamentum

Visit website
Language English, Italian, Polish, Spanish
Country Poland
Price $25/hour
Expert in
  • Copywriting
  • E-commerce
  • Email marketing
  • Landing pages
  • MailerLite account setup
  • Marketing automation
  • Social media
  • WordPress

I support solopreneurs and small companies in their online businesses. My support embraces: organization, technical support, copywriting, social media, project management, email marketing and automation. I help my clients effectively plan strategy for their business and skillfully communicate it.

I provide individualized services with commitment and constant optimism :)

---

Wspieram jednoosobowe działalności oraz małe biznesy w ich działaniach. Moje wsparcie obejmuje: organizację, wsparcie techniczne, copywiting, social media, zarządzanie projektami, e-mail marketingu i automatyzacji. Pomagam moim klientkom zaplanować strategię dla ich biznesów i umiejętnie ją zakomunikować.

Świadczę zindywidualizowane usługi z zaangażowaniem i nieustannym optymizmem :)

No portfolio yet...

Contact expert

For more details, review our Privacy Policy.