Search MailerLite
Start typing to search

No results

About Lucy Erezman | Business Integrator

Business Integrator & WordPress Ninja

I work with solopreneurs and small companies. I take over the technical side of their businesses and support them on their way to flourish on-line. If you need a website on WordPress, a landing page that converts well, your own webinar room on your website, a course platform, affiliation, subscriptions, self-published book, and further help with MailerLite such as:

  • a sign-up form on your website,
  • e-mail campaigns (newsletters),
  • automation,
  • e-commerce connection (WordPress & MailerLite & WooCommerce),
  • sales funnel

You are very welcome to contact me: kontakt@integracjabiznesu.pl

Check my portfolio: https://integracjabiznesu.pl/portfolio/Integratorka Biznesu i WordPress Ninja

Współpracuję z jednoosobowymi przedsiębiorcami i małymi firmami. Przejmuję techniczną stronę ich biznesów i wspieram ich na drodze do rozkwitu w Internecie. Jeśli potrzebujesz strony internetowej na WordPressie, strony sprzedażowej, która dobrze się konwertuje, własnego pokoju webinarowego na swojej stronie internetowej, platformy szkoleniowej, afiliacji, subskrypcji, samodzielnie wydanej książki i pomocy z wykorzystaniem MailerLite przy:

  • formularzu rejestracyjnym na Twojej stronie internetowej,
  • kampanii mailowej (newslettery),
  • automatyzacji,
  • e-commerce (WordPress & MailerLite & WooCommerce),
  • lejekach sprzedażowych

serdecznie zapraszam do kontaktu: kontakt@integracjabiznesu.pl

Sprawdź moje portfolio: https://integracjabiznesu.pl/portfolio/