No results...

Certified MailerLite Expert

Lucy Erezman | Business Integrator

Language Polish, English
Country Poland
Price €75/hour
Expert in
 • MailerLite account setup
 • Template design
 • E-commerce
 • Email marketing
 • Migration service
 • Landing pages
 • Marketing automation
 • Training
 • Social media
 • SEO
 • Website design
 • WordPress

Business Integrator & WordPress Ninja

I work with solopreneurs and small companies. I take over the technical side of their businesses and support them on their way to flourish on-line. If you need a website on WordPress, a landing page that converts well, your own webinar room on your website, a course platform, affiliation, subscriptions, self-published book, and further help with MailerLite such as:

 • a sign-up form on your website,

 • e-mail campaigns (newsletters),

 • automation,

 • e-commerce connection (WordPress & MailerLite & WooCommerce),

 • sales funnel

You are very welcome to contact me: kontakt@integracjabiznesu.pl

Check my portfolio: https://integracjabiznesu.pl/portfolio/Integratorka Biznesu i WordPress Ninja

Współpracuję z jednoosobowymi przedsiębiorcami i małymi firmami. Przejmuję techniczną stronę ich biznesów i wspieram ich na drodze do rozkwitu w Internecie. Jeśli potrzebujesz strony internetowej na WordPressie, strony sprzedażowej, która dobrze się konwertuje, własnego pokoju webinarowego na swojej stronie internetowej, platformy szkoleniowej, afiliacji, subskrypcji, samodzielnie wydanej książki i pomocy z wykorzystaniem MailerLite przy:

 • formularzu rejestracyjnym na Twojej stronie internetowej,

 • kampanii mailowej (newslettery),

 • automatyzacji,

 • e-commerce (WordPress & MailerLite & WooCommerce),

 • lejekach sprzedażowych

serdecznie zapraszam do kontaktu: kontakt@integracjabiznesu.pl

Sprawdź moje portfolio: https://integracjabiznesu.pl/portfolio/

Contact expert

Stop War! Help Ukraine! See what you can do