Search MailerLite
Start typing to search

No results

About Łukasz Miller

Ekspert w dziedzinie performance marketingu, marketing automation i inbound marketingu. Zawodowo związany z agencją marketingową, wcześniej z SARE S.A. gdzie był odpowiedzialny za wdrożenia systemów e-mail marketing i marketing automation. W SALESmanago odpowiedzialny za kanał partnerski (PL), gdzie zajmował się edukacją agencji marketingowych z zakresu automatyzacji procesów marketingowych oraz wdrażał rozwiązania automatyzacji w e-commerce i firmach sektora MŚP. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej. Twórca kierunku studiów podyplomowych "Praktyczny Marketing Internetowy". Występuje w roli prelegenta oraz autora artykułów w branżowych czasopismach. Twórca cyklu eventów z serii "Spotkania Biznesu i Marketingu". Od ponad 8 lat związany z branżą marketingową. Założyciel Fundacji Strategie marketingowe.

EN
Expert in performance marketing, marketing automation and inbound marketing. Professionally associated with a marketing agency, before that with SARE S.A. where he was responsible for the implementation of e-mail marketing and marketing automation strategy and systems. In SALESmanago Marketing Automation, he was responsible for the Partner Channel (PL), where he was involved in the education of marketing agencies in the field of marketing process automation and implemented automation solutions in e-commerce and SME sector companies. Lecturer at the Higher School of Banking (WSB). Creator of the postgraduate course "Practical Internet Marketing". He performs the role of a speaker and author of articles in trade journals. Creator of the "Business and Marketing Meetings" series of events. For over 8 years associated with the marketing industry. Founder of the Foundation Marketing Strategies